BI og Information Management

Faggruppens formål er:

Faggruppen skal være et ledende nettverk for utveksling av erfaring, kunnskap og trender innen BI og Information Management.

Faggruppen skal være:

  •     et ledende fagforum innen BI og Information Management 
  •     en formidler av internasjonal utvikling innen fagfeltet
  •     opptatt av å synliggjøre gevinstrealisering ved bruk av BI
  •     møteplass for erfaringsutveksling og kompetanseoppbygging

Hva gjør vi:

Gruppen har som mål å arrangere en rekke medlemsmøter, miniseminarer og heldagsseminarer.

Målgruppe:

  •     Fagpersoner innenfor BI og Information Management.
  •     IT-ledere, IT-strateger og dataarkitekter
  •     Kontrollere og sluttbrukere fra forretningssiden som skal utnytte og anvende datagrunnlaget.
  •     Andre med interesse for fagfeltet

Bakgrunn:

Faggruppen for Business Intelligence (BI) og Information Management ble opprettet i desember 2007 i Bergen, i regi av Den Norske Dataforening.