Bli med i Dataforeningens nettverk for IT-ledere (SnIT)

Som medlem i Strategisk nettverk for IT-ledere får du tilgang til 4-6 årlige faglige samlinger. Du får fri adgang til DNDs store årlige konferanse med eget spor for Ledelse og strategi.

SnIT har pr i dag 13 medlemmer. Disse er typisk IT-ledere/CIO/CDO/ tilsvarende. Noen er også digitaliseringsansvarlige i sin virksomhet, uten at de har noen av de formelle rollene nevnt ovenfor. De jobber til daglig i små og store offentlige og private virksomheter.

Mange bransjer er representert i nettverket inkludert helse, finans, rådgivende ingeniører, media, utdanning, arbeidslivsorganisasjoner, samferdsel, statlige- og kommunale etater og bedrifter, industribedrifter, frivillige organisasjoner m.fl.

«Det som binder oss sammen er nysgjerrighet og ønsket om å dele kunnskap og erfaring relatert til ledelse og digitalisering»

I Dataforeningens regi møtes vi på nøytral grunn for å dele og lære av hverandre, ikke for å selge produkter og løsninger. Temaene kan være spisse eller brede, og medlemmene har god mulighet til å påvirke programmet. Vi besøker virksomheter som har vært gjennom utfordringer og høstet erfaringer gjennom vellykkede og mindre vellykkede prosjekter.

De siste samlingene har hatt temaer som:

-Strategier for å sikre virksomheten god tilgang til riktig kompetanse innen IT og digitalisering

-Erfaringer fra dataangrep

-Hvordan ser Microsoft sitt produktlandskap ut anno 2022, og hvilke muligheter ligger i større utnyttelse av -mulighetene?

Erfaringer fra å ta i bruk RPA (Robotic process automation)

-Hvordan lykkes best mulig med å ta ut gevinster fra investeringer i IT og digitalisering

Samlingene kan legges til DNDs lokaler i Oslo sentrum eller gjennomføres hos virksomhetene. Noen av møtene gjennomføres også digitalt.

Ta kontakt med nettverksleder Geir Pedersen (geir.pedersen@gritera.com / 934 48 515) om du er en IT-leder som ønsker å bli med å teste ut nettverket!