Velkommen

Gjennom det kommende året vil vi synliggjøre alle nye bedriftsmedlemmer. De er viktige for foreningen fordi dette er virksomheter som satser på å bruke oss som det verdinettverket vi er.

Ønsk velkommen:

Aera Payment & Identification AS er vår første all-in-medlem. De har meldt inn samtlige ansatte. Selskap er eid av Coop og NorgesGruppen. Som de selv sier; gjennom en fremtidsrettet, kostnadseffektiv og sikker plattform for betaling og identifikasjon, skal Aera gjøre det mulig for handelen å utvikle skreddersydde kundereiser og en mer effektiv verdikjede.

EOS-utvalget fører en ekstern og uavhengig kontroll av om de hemmelige tjenestene – EOS-tjenestene – holder seg innenfor regelverket.

Statens vegvesen har vært kompetansepartner i flere år men har nå valgt å bli bedriftsmedlem. Lars Kalfoss, direktør IKT-avdelingen, sitter også i styret i DND Sør-øst. I tillegg er han medlem av vårt IT- og digitaliseringsnettverk SnIT.

Om bedriftsmedlemskap

Flere nye virksomheter er nå på vei inn som bedriftsmedlemmer. De velger dette da det er svært mye enklere å administrere. I tillegg er det mange av våre eksisterende kompetansepartnere og virksomheter som nå konverterer. Les mer om bedriftsmedlemskap på denne siden.