Bli SW2020 partner

Vil du at IT-miljøet skal bli kjent med deg og hva du har å tilby?

På Software 2020 møter du potensielle kunder, såvel som engasjerte, dyktige mennesker som vil utdype sitt fagfelt. Det er lagt stor vekt på omgivelsene og det sosiale aspektet ved konferansen ved felles pauser mellom alle foredragene i utstillerområdet. Dermed er faglig påfyll, nettverking og direkte samtale med deltakerne sterkt i fokus i to dager.

Hvem møter du på konferansen?

Arkitekter, systemutviklere, scrum-mastere, prosjektledere, IT-ledere, drifts- og vedlikeholdsansvarlige, innkjøpere, jurister, ledere, forretningsutviklere, produktutviklere og rådgivere.

Partnerpakker
Du kan velge mellom følgende alternativer:

Hovedpartner begge dager kr. 60.000,- eks. mva
Hovedpartner kan holde et foredrag på 20 min i ett av parallellsporene, eller være vertskap for en workshop av 1-2 timers varighet. Vi ønsker innlegg og workshops som fokuserer på aktuelt og relevant faglig innhold og ikke fremstår som ordinære salgspresentasjoner. Sesjonsleder for aktuell sesjon vil koordinere dette med hovedpartnere på forhånd.
6 kvm utstillerplass
4 deltakere
2 billetter for sponsing av studenter
Logo på konferansens nettside
Logo i annonser
Brosjyre i elektronisk deltakermappe
Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt GDPR samtykke)
Firmaomtale på konferanseside

Partner begge dager, kr. 35.000,- eks. mva
6 kvm utstillerplass
2 deltakere
Logo på konferansens nettside
Brosjyre i elektronisk deltakermappe
Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt GDPR samtykke)
Firmaomtale på konferanseside

Profileringspartner begge dager kr. 15.000,- eks. mva
1 deltaker
Brosjyre i elektronisk deltakermappe
Logo på konferansens nettside
Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt GDPR samtykke)
Firmaomtale på konferanseside

Kontakt oss:
Signe Iversen, tlf. 95 82 73 51. Epost Signe@dnd.no