Cloud Computing

Faggruppens formål er:

-Vi håper å engasjere IT-Norge til å være med å forstå hvordan Cloud Computing kan anvendes, men også på smidig vis håndtere de hindringer som Cloud Computing måtte innebære, sier faggruppens leder Peter Flem fra Accribos.

-Kundene og forbrukeren blir stadig mer bevisste når det gjelder tjenester og kostnadsbesparelse, og dette innebærer at IT-verden må hoste opp noe helt nytt og banebrytende for å kunne oppfylle de kravene som blir stilt til oss som IT-leverandører.

Kan Cloud Computing gi forbrukerne de kostnadskuttene de ønsker, samtidig som IT-verdenen tjener penger på det?

Cloud-veilederen:

Faggruppen for Cloud Computing har tatt initiativ til å utarbeide en egen «Cloud-veileder» rettet mot virksomheter som jobber med typisk cloud-relaterte problemstillinger. 

Foreløpig skisse for Cloud-veilederen:
-          Generell overbygning
o   Hva er «Cloud»?
o   Formål og bruksområde for veilederen
-          Bilag med spesifikke problemstillinger/fagområder
o   Beskrivelse av temaet
o   Praktiske eksempler
o   Nyttige tips

For spørsmål eller innspill til temaer kontakt faggruppens kontaktperson for Cloud-veilederen: Øyvind E. Ransedokken tlf. 95977415).