DAMA Norge DAMA Norge tildelt innovasjonspris for 2022

DAMA International har kåret DAMA Norge som vinner i 2022 Chapters Award i kategorien innovasjon.

– Vi er veldig glade for å motta denne prisen fra DAMA International, sier Achillefs Tsitsonis, styreleder i faggruppen DAMA Norge (Data Management Association – Norway Chapter) i Dataforeningen. Den aktive faggruppen har som visjon å standardisere og formalisere dataforvaltning i Norge for å øke kompetansen og kunnskapsnivået innen fagfeltet. Prisen fikk de for sin innovative innsats i å spre og øke kunnskap om dataforvaltning.

Achillefs Tsitsonis, styreleder i faggruppen DAMA (Data Management Association – Norway Chapter) i Dataforeningen

Imponerende innsats

– Vi er foreløpig ikke så store i Norge, men internasjonalt er vi en av de mest aktive avdelingene av DAMA International. 2023 blir kanskje vårt år for vokse! Vi håper å bygge en større base siden vi holder høy aktivitet og jobber konstant for å finne nye måter å spre kunnskap. Vi kan takke Dataforeningen for at vi klarer å gjøre veldig mye selv om vi er få. Vi opplever økende forståelse for verdien av dataforvaltning i Norge, og det gir også større interesse for våre event og aktiviteter, sier Achillefs Tsitsonis.

DAMA Norge kan vise til en imponerende innsats for å finne nye og innovative måter for å nå ut til dataforvaltningsmiljøet både i Norge og internasjonalt. DAMA International har derfor bedt DAMA Norge om hjelp til å promotere organisasjonen internasjonalt. Listen over aktiviteter er lang, og inkluderer DAMA podcast, DAMA Bookclub som kan føre til sertifisering, fysiske og digitale kurs og nettverksmøter, og sertifiseringer. I tillegg utgir DAMA Norge nyhetsbrevet Data Nugget, som gir en månedlig dose med datanyheter, og deltar i månedlige styremøter internasjonalt.

DMBoK og bokklubben

DAMA International er en non-profit organisasjon som ble grunnlagt i Los Angeles i 1980, kjent for DMBoK (Data Management Body of Knowledge) og CDMP (Certified Data Management professional). DAMA Norge er den norske avdelingen i DAMA International og er organisert gjennom Dataforeningen.

DMBoK (Data Management Body of Knowledge) er rammeverket for hvordan man jobber med dataforvaltning. Bokklubben til DAMA Norge er en møteserie der man går gjennom og diskuterer de viktigste kapitlene i boken. Bokklubben gjennomføres digitalt og kan brukes som forberedelse til eksamen for DAMA-kurset, som igjen kan føre til sertifisering for de som ønsker det.

Dataforeningen gratulerer DAMA Norge med en velfortjent pris, og ser frem til nye, innovative aktiviteter fra den aktive faggruppen!