Make Data Smart Trondheim Data er uintelligente på egen hånd

Data som er isolerte og ensomme er ubrukelige. Det mener i hvert fall Henrik Göthberg, som har praktisk ledererfaring fra betydelige internasjonale infrastruktur- og logistikkvirksomheter som Scania og Vattenfall.

Vi må alltid identifisere hva dataene skal brukes til, hvem som kan gjøre dem smartere og finne ut hvordan vi skal få det til, sier forretningstrategen Henrik Göthberg, som har mange års erfaring fra svensk industri.

Han skal holde åpningsforedraget på Make Data Smart i Trondheim denne uken.

Henrik Göthberg var i sjefposisjon i begge de betydelige virksomhetene, før han i dag fra sitt eget konsulentselskap hjelper bedriftskunder med digitaliseringsprosessene.

Den svenske giganten Scania har eksistert siden 1911 og spesialisert seg på tyngre kjøretøy. Konsernet har nesten 57 000 medarbeidere og over 12 milliarder svenske kroner i omsetning i 2022. Vattenfall er også en historisk merkevare. Gjennom mer enn 100 år har de utviklet seg til å bli et europeisk energiselskap, med 19.000 ansatte som både leverer til svensk industri og til det svenske Folkhemmet.

Göthberg er svært tydelig på at det ikke er en forutsetning med kjente virksomheters milliardressurser for å lykkes i den digitale omstillingen alle nå må gjennom.

– Mange selskap kjøper inn ekstern hjelp for å kjøpe seg fri fra endringer. De tar ikke inn over seg hvor viktig eierskap i omstillingsprosessene er for å lykkes. Derfor må de korrekte spørsmålene stilles før prosjektene settes i gang, mener han.

De første spørsmålstillingene er grunnleggende: Hvem er folkene som vil gjøre data smartere? Hvorfor trenger de å gjøre noe med akkurat de spesifikke dataene? Og hva ønsker de å gjøre med dem – ikke minst, på vegne av hvilke målgrupper?

De ansatte bør altså behandle egne data på en skikkelig og seriøs måte, ellers kan det gå galt!

– Man må alltid gå til kjernen for hvorfor endringer er nødvendige. Uansett størrelse på den kommersielle bedriften vil det overordnede være å øke inntektene. Da kan det være lurt å forstå brukerne, som skal adoptere de nye, digitale løsningene. Derfor må medarbeidere, partnere, kunder og brukere involveres i hvordan dataene skal anvendes. Alle behovene til den spesifikke bedriften må beskrives i detalj, mener Henrik Göthberg.

(PS! På Make Data Smart i Trondheim treffer du både svenske Göthberg og den norske, etiske hackeren Mia Landsem. )

Praktisk erfaring fra endringsprosesser

I Vattenfall arbeidet Göthberg som linjesjef. Han hadde ikke bakgrunn fra teknologisektoren, men fikk i oppdrag å bygge kompetanse internt.

– Vattenfall-jobben var veldig dataintensiv. Det er et datadrevet selskap hvor man må forstå markedet til enhver tid. Jeg bidro til å bygge B2B-team. Vi hadde ansvar for alt ‘business to business’-salget i Europa, og vi jobbet stadig med generering av leads. Vi måtte bygge datakompetanse i teamene for å få dem til å forstå sammenhengene, for å gjennomføre våre egne analyser og ikke bli avhengig av eksterne ressurser, forteller han.

I Scania gikk Henrik Göthberg inn som interimsjef for å hjelpe partnerne med å effektivisere globale lån, leasing og forsikring.

– Innen transport er leasing det store; det gjør at man eier mindre, reduserer sårbarheten, i og med at det leveres som en tjeneste av eksempelvis Scania for å finansiere kjøretøyene. Scania har en egen global bank som betjener over 50 markeder fra hovedkontoret i Södertälje, med utlån og sikring på flere hundre milliarder kroner. Vi jobbet systematisk med å bygge opp tjenester rundt data analytics for å ta ned beslutningstiden på leasing og utlån fra to uker til noen millisekunder, sier han og mener at en av de store utfordringene med å samle analysen er at datastrukturene ikke henger i hop.

– Det blir en høy forvaltningskostnad med ulike systemer når man samtidig må håndtere sterk vekst i datamengdene, sier han.

Eierskap er kjernen

Etter at han startet som konsulent er hovedbudskapet at både store virksomheter og SMBer i utide ikke må bruke rådgivningstjenester, inkludert dem han selv tilbyr.

– Det er viktig å unngå å konstruere en ekstern skyggeorganisasjon man blir avhengig av. Det sløses utrolig mye penger bort på konsulenter, fordi det er uklare mål for digitaliseringen og fordi de rette spørsmålene ikke blir stilt. Kjernen til å lykkes er rekruttering av den rette kompetansen internt som gir eierskap til omstillingsprosessene og de nye tjenestene som skal skapes, mener han.

Her er mer om Göthberg som har grunnlagt konsulentselskapet Dairdux

I en organisasjon må de ansatte kunne forstå både store kjernesystemer og mikrosystemer, ta i bruk AI og lære hvordan man kan utnytte machine learning. De må kunne skjønne algoritmer og erkjenne hvordan data governance samler stakeholdere fra ulike deler av firmaet til et virksomhetskritisk samarbeid.

– Det dreier seg om å organisere arbeidet skikkelig, både med mennesker som har kompetansen, men også med styrings- og arbeidsmodeller som funker.

Her er mer om programmet til Make Data Smart i Trondheim. Du må være tidlig ute for å få med deg Henrik Göthberg.

Må endre en hel Excel-generasjon

Henrik Göthberg er opptatt av at ønsket om endring er genuint; at AI ikke kun blir strødd på toppen av kaken som pynt, men at virksomheten griper fatt i kjernen i problemstillingene.

– Det blir en betydelig omstilling for flere generasjoner som er blitt vant til å bruke Excel. Prosesser må automatiseres på en helt annet måte, gjennom blant annet bruk av dashbordet til Microsofts Power BI. Det vil spare mye tid og frustrasjoner, og på sikt vil dette sannsynligvis bli et krav i enhver bedrift for å effektivere de viktigste prosessene, mener han og sier at alle som ønsker å gjøre data smartere må starte med bruken og brukerne.

– Spotify, som eksempel, har teknologi som kjernevirksomhet og bruker det meste av tider til å forstå brukerne for å forbedre tjenestene. Det samme med Google Maps, de er ‘lazer sharpe’ på å løse utfordringer som brukerne kommer med og bruker aktivt teknologi og mennesker i organisasjonen. Da må man erkjenne utfordringene, forstå kjernen i dem og bruke kompetanse og verktøy til å løse problemene på vegne av brukerne, mener han.

Få med deg Henrik Göthberg og mange andre spennende foredragsholdere i Trondheim torsdag 16. november.

Her melder du deg på og kjøper billett