Ut av Møllergata Dataforeningen flytter

Skal du i møte i Dataforeningen den 18. mars eller senere? Styr unna Møllergata. Fra den dagen finner du oss i Calmeyers gate 5.

Fra 18. mars er Den norske dataforenings Oslo-kontor å finne i nye lokaler. Det er bare 240 meter fra de gamle, men likevel en stor oppgradering. Og endring.

Foreningen flytter inn i kontorfellesskapet Spaces i Calmeyers gate 5 i Oslo sentrum.

Dataforeningen har hatt sine kontorer i Møllergata i 24 år, siden 1995, i følge en av veteranene i Servicekontoret, Irene Andersen.

Flyttingen til Spaces står godt i stil med den omfattende «moderniseringen» av foreningen som foregår i disse dager, og sammenfaller med at en annen leietaker i Møllergata 24 har behov for mer plass.

— Det passet perfekt at vi ble «kastet ut» nå, sier generalsekretær Christian Torp. — Det gir oss bedre og mer tidsriktige lokaler, og det åpner også for mange flere muligheter for medlemmer og ildsjeler – også for de som ikke holder til i Oslo-området.

Stilisert bygning med DND-logoen limt over.
DND flytter til Spaces i Calmeyers gate 5, Oslo

Spaces er ikke en ordinær kontorutleier. Du blir medlem, ikke leietaker hos Spaces, og som når du er medlem i Sats kan du i praksis bruke hvilket som helst Spaces du måtte ønske.

I avtalen som er inngått med Spaces ligger det gode rabatter for Dataforeningens medlemmer i hele landet.

Spaces har allerede tre lokasjoner i Oslo, og åpner snart det fjerde. De er dessuten på mer enn 3.000 lokasjoner rundt omkring i verden, og de er også i andre store byer i Norge.

— Vi har forhandlet frem gode avtaler som gjør det gunstig for medlemmer som har behov for et møtelokale eller en arbeidsplass å bruke Spaces i sin egen by, forteller Dataforeningens daglige leder Thor Bendik Weider.

Viktigst for deg som er vant til å dra til Møllergata for å delta i styre- og faggruppemøter eller andre av de utallige aktivitetene som foregår her:

Fra og med den 18 mars må du komme til Calmeyers gate 5 i stedet. 

Fra Møllergata 24 til Spaces i Calmeyers gate 5 er det bare 240 meter å gå, i følge Google Maps. Klikk på kartet for å gå til Google Maps med Spaces.

Spaces

Spaces er basert på samme grunntanke som Airbnb, Uber og Nabobil. Det handler om å bruke teknologien til å utnytte ressursene bedre. Stillestående biler og tomme leiligheter er ikke ressursvennlige. Det er heller ikke tomme kontorlokaler.

Det første Spaces ble åpnet ved Herengracht i Amsterdam i 2008, i det finanskrisen blåste over verden. En av bivirkningene av finanskrisen var at fleksibelt arbeid og coworking blomstret opp.

For noen år siden kjøpte Regus opp Spaces, og de to aktørene lever nå side om side med tilsammen ca 3.200 lokasjoner rundt omkring i verden. Som medlem av Spaces kan du ikke bare bruke et hvilket som helst Spaces i hele verden, men også alle Regus.