Prisutdeling Dataforeningens eHelsepris utdelt

Samhandling og nye løsninger i helsesektoren

Samarbeidet TISK IKT tildeles Dataforeningens første ehelsepris!

På åpningsdagen av konferansen eHelse 2022 24. mars ble Dataforeningens ehelsepris delt ut for første gang. Prisen er stiftet for å skape oppmerksomhet om viktigheten av dialog og samarbeid mellom aktørene i helsesektoren som grunnlag for å skape helt ny samhandling og nye løsninger.  

Juryens Jon Tysdahl, Terje Wistner fra KS, Johan Ronæs fra Norsk helsenett, Anne Thea Hval, Sykehuspartner HF, Cathrine Janson, Politiet, Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet, Mariann Hornnes, Direktoratet for e-helse, Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet, Steffen Sutorius, Digitaliseringsdirektoratet, Nils Kristian Klev, Legeforeningen | Foto: Norsk Helsenett


Kriterier
Dataforeningens ehelsepris tildeles enkeltpersoner, virksomheter eller initiativ som har bidratt til nytenkende og gjerne banebrytende samhandling, enten i arbeidsformer for utviklingsarbeidet og/eller i resultatet.

Vinnerne
Bak vinneren TISK IKT står 10 etater som sammen mottar Dataforeningens ehelsepris for 2021:

Helsedirektoratet
Direktoratet for ehelse
Folkehelseinstituttet
Norsk helsenett SF
Sykehuspartner
KS
Den norske legeforening
Politiet
Digitaliseringsdirektoratet
Skatteetaten

Begrunnelse
Det fantastiske digitaliseringssamarbeidet TISK IKT tildeles Dataforeningens ehelsepris for 2021. TISK IKT skapte på kort tid de løsningene som trengtes for å håndtere pandemiens utfordringer for innsamling og deling av testresultater, smittesporing og coronasertifikat, både for innbyggerne og tilreisende.

Arbeidet med TISK IKT har både gitt svært gode resultater på kort tid og banet vei for nye tilnærminger til utviklingsarbeid på tvers av virksomheter og sektorer, i tråd med kriteriene. 

Dataforeningen håper at denne prisen vil minne alle om hva godt som kan komme ut av samarbeid, og at de fortsetter å samarbeide, også når det ikke er en pandemi som gjør det nødvendig.

Vinnerne var til stede for å motta et diplom som symbol på samarbeidet og resultatet. Helsedirektør Bjørn Guldvog takket på vegne av alle.

-Det er en stor glede for oss alle å motta denne prisen, og vi får til så mye bra når vi samarbeider bredt og godt! TISK IKT har vært utrolig viktig digital understøttelse for håndtering av pandemien, sa Guldvog i takketalen.

«Det er både gledelig og viktig at utviklingsarbeidet og -samarbeidet TISK IKT blir synliggjort i forskjellige sammenhenger.»

Helsedirektør Bjørn Guldvog

Årets jury består av:
Jon Tysdahl, KPMG og fagstyreleder Helse og IKT i Dataforeningen
Rune Brækkken, Sykehuspartner, fagstyremedlem Helse og IKT i Dataforeningen, leder av programkomiteen for eHelse 2022
Hanne Mari Kjærem Hindklev, Norsk helsenett SF og fagstyremedlem Helse og IKT i Dataforeningen
Kjell Arne Grøtting, Sykehuspartner

For mer informasjon kontakt:
Jon Tysdahl, KPMG og fagstyreleder Helse og IKT i Dataforeningen
Tlf. 92 45 20 88 / jon.tysdahl@kpmg.no

Dataforeningens ehelsepris for 2021 ble utdelt 24. mars 2022.