«The wisdom of the crowd» Deltakere i «Fremsynt» forutså oljeprisen bedre enn ekspertene

23 september ble deltakerne i Fremsynt utfordret til å forutsi hva oljeprisen ville være 15. oktober.

Uken før hadde saudiarabiske oljeinstallasjoner blitt angrepet med droner og store deler av produksjonen ble besluttet stengt ned. Dette medførte sterk uro i markedet. Påfølgende timer og dager varierte prisen pr fat mellom 57 og 73 USD.

15. oktober var oljeprisen 58,85 USD.

Vektet snitt av alle prediksjoner gjort i Fremsynt 2-3 uker tidligere var 59,09 USD, altså et avvik på kun 24 cent!

Dette betyr ikke at deltakerne i Fremsynt er eksperter på oljemarkedet. Mange av oss ønsker nok heller å være gode til å forstå, og kanskje forutsi, hvordan digitalisering vil påvirke samfunnet vårt: Bransjer, organisering, arbeidsplasser, roller og oppgaver er i rask endring. IKT og digitalisering er sentrale komponenter.

Amerikanske eksperter mener at 85% av jobbene i 2030 ikke eksisterer i dag.

Å forutsi og forberede seg på fremtiden er ikke enkelt, men det er viktig. Basis bør være innsikt og kunnskap. Det ønsker Dataforeningens medlemmer å bidra til, gjennom faggrupper, konferanser, store og små arrangementer og digitale arenaer, slik som Fremsynt.

I vår prediksjonsturnering tar deltakerne stilling til 10 spørsmål/ påstander hver måned. De fleste handler om utvikling hvor IKT spiller en vesentlig rolle. Deltakerne kjemper om poeng, heder og ære, men først og fremst skal det være morsomt og litt lærerikt. Resultatene bidrar til å sette fokus på saker vi mener fortjener oppmerksomhet. Her er noen eksempler:

88% av deltakerne i Fremsynt har liten tro på digital postkasse som en god kanal mellom myndigheter og innbyggere. De tror at mindre enn 60% av norske innbyggere over 15 år vil ha tatt i bruk denne tjenesten innen 20 november.

Kunstig intelligens er høyt på agendaen, og forventes å påvirke oss og samfunnsutviklingen i stor grad. Regjeringen jobber med en egen strategi for dette. 2 av 3 deltakere i Fremsynt tror det er så høy fokus på dette at Kongen, statsministeren eller begge to vil snakke om KI i sin nyttårstale når 2020 ringes inn.

Det er betydelig lønnsforskjell mellom kvinnelige og mannlige programvareutviklere i Norge ( i følge SSB). 54% tror denne forskjellen vil bestå eller øke fra 2018 til 2019. (Gjør ikke kvinner og menn stort sett samme jobben når de sitter med tastaturet og skriver kode?)

70% tror ikke at Vipps vil lykkes internasjonalt på kort sikt.

Har du lyst til å bli med i Fremsynt?

Turneringen er åpen for alle, ikke bare Dataforeningens medlemmer. Første gang du deltar må du gjennom en registrering.

Du kan delta anonymt med et tildelt eller selvvalgt nickname.

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe:
fremsynt@dnd.no