Region Midt-Nord

trondheim-3751597_960_720[1]
Midt-Nord har hovedbase i Trondheim

DND Midt-Nord har base i Trondheim. For tiden er det også her det er aktivitet i faggrupper i regionen, men regionstyret har som ambisjon å få reetablert faggruppeaktiviteter også i andre byer i regionen.

Styreleder

Styremedlemmer