Lokalavdeling Tromsø

Lokalavdelingen i Tromsø er en del av Dataforeningen Midt-Nord. Vi setter fokus på å bygge opp under og synliggjøre faglige aktiviteter i nærområdet.
Følg oss gjerne på Facebook og ta gjerne kontakt med oss der.

Om vår faggruppe for Smidig Utvikling

Styreleder