Lokalavdeling Nordvestlandet

Lokalavdeling Nordvestlandet har sine aktiviteter primært i og rundt Ålesund. Vi arrangerer nettverksmøter og andre aktiviteter med IT faglig innhold.

Vi ønsker å ha deg med på laget! Ta kontakt om du er interessert i mer informasjon eller har forslag til aktiviteter vi kan tilrettelegge.

Vi har egen faggruppe for AI og Robotics

Styret har følgende sammensetning:

Styremedlemmer

Varamedlem