Pressemelding fra Den norske dataforeningen og Radar Group Den norske dataforeningen inngår strategisk samarbeid med Radar Group

Radar Group styrker sin posisjon i det norske markedet og har nå inngått strategisk partnerskap med Den norske dataforening, som er Norges største IT nettverk.

Samarbeidet omfatter både strategisk rådgivning, tilgang til analyser og rapporter for Dataforeningens medlemmer som velger dette, og samarbeid og deltakelse på ulike event for IT-økosystemet i Norge og Norden.

Administrerende direktør Radar Norge Stian Brekke og Daglig leder i DND Hege Svendsen

-Vi er stolte av å kunne samarbeide med Den norske dataforening, som tar en tydelig posisjon med medlemmer som jobber med den faktiske digitaliseringen av Norge. Et marked i rask endring, med en krevende geopolitisk situasjon, nye reguleringer og fortsatt konsolidering, gjør strategiske innsikter og rapporter viktigere for beslutningstakere i privat og offentlig sektor. Vi ser frem til å bidra til mertilbud for medlemmer av Dataforeningen, og til å arbeide sammen om å løfte norske virksomheters modenhetsnivå, sier daglig leder i Radar Norway, Stian Brekke.

-Den norske Dataforeningen ønsker å styrke sitt medlemstilbud, og ser at tilgangen til gode analyser og beslutningsunderlag vil gi medlemmene våre merverdi. Radar er en viktig aktør i det nordiske IT-økosystemet, og vi ser frem til å gi våre nettverk og aktiviteter ytterligere næringspolitisk innhold sammen med Radar, sier daglig leder i Den norske dataforening, Hege Svendsen. Radar Group er strategisk samarbeidspartner også med den svenske Dataforeningen, og Svendsen understreker at samarbeid over landegrensene kan styrke medlemstilbudet og posisjonen Dataforeningen har. – Vårt mål er å ta en sterkere posisjon både her i Norge og styrke samarbeidet på nordisk nivå, sier Svendsen.

Om Radar


Radar betjener over 15.000 kunder i Norden. Radar ble stiftet i 2007 av Hans Werner, og utgir data, nøkkeltall og analyse for de respektive nordiske land. Radar følger underliggende regulatoriske utviklinger, markedsutvikling og teknologitrender som påvirker fundamentet for IT-virksomhetene og gir råd og anbefalinger om hvordan utviklingen kan håndteres. Radar har 25+ ansatte, og har hovedkontor i Stockholm, med kontorlokasjoner i Göteborg og Oslo. Les mer på https://radargrp.com

Om Dataforeningen


Den norske dataforening er Norges største nettverk for IT- og digitaliseringsprofesjonelle, og har medlemmer over hele Norge som deltar i over 40 ulike faggrupper, nettverk og ulike møteplasser der kunnskap, utfordringer og muligheter deles på tvers.