48,6% av innbyggerne over 15 år er med: Digital postkasse: Viktig kommunikasjonskanal mellom offentlige virksomheter og innbyggerne i Norge?

En av prediksjonsoppgavene i august-versjonen av Fremsynt handlet om utbredelsen av «Digital postkasse».

Spørsmålet var: Vil minst 60% av befolkningen ha etablert digital postkasse fra www.norge.no før 20.november i år?

87% av turneringsdeltakerne sa NEI – og de fikk rett:

Difi opplyser at 48,6% av innbyggerne hadde etablert en løsning ved hjelp av Digipost eller e-Boks pr. 20 november (gjelder personer over 15 år).

Dette får du med en digital postkasse:

  • Du får post digitalt på en sikker måte. Vanlig e-post er ikke en sikker måte å sende meldinger på. Skal du kunne motta viktige brev fra det offentlige digitalt, må du ha digital postkasse.
  • Du får post fra det offentlige på ett sted. Med digital postkasse får du samlet post fra det offentlige sikkert på ett sted. Du kan lagre posten så lenge du ønsker. Det er gratis å opprette og bruke postkassen.
  • Du sparer miljøet og reduserer offentlige utgifter. Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport samtidig som du er med å spare miljøet.

(Kilde: Norge.no)

Vi sendte noen oppfølgingsspørsmål til Difi vedrørende digital postkasse.

Vi fikk raskt svar, som vist nedenfor, fra Seniorrådgiver Ellen Marie Langen:

Hvor mange og hvor stor prosentandel av befolkningen over 15 år har etablert digital postkasse pr i dag?

Det er 2 175 617 innbyggere som har en digital postkasse. Det er en andel på 48,6% av alle registrerte i kontakt- og reservasjonsregisteret.

Litt generelt om utviklingen over tid, forventer dere lav, middels eller hurtig vekst i antall brukere fremover?

Det er en jevn vekst av innbyggere som etablerer digital postkasse, 200 000 til 250 000 nye brukere årlig. Det ventes at denne trenden fortsetter.

Er det spesielle drivere som øker antall brukere?

Vi ser at nye innbyggere ønsker å benytte digital postkasse når den oppfyller innbyggernes konkrete behov for å motta informasjon fra offentlige virksomheter, og at offentlige virksomheter selv ønsker å nå innbyggere med digital post. Eksempler på dette nå i høst er Valgdirektoratet som gjennomførte et prøveprosjekt med digitale valgkort, og Kreftregisteret som har kjørt kampanjer for å nå unge kvinner med informasjon om Livmorhalsprogrammet.

Er antall virksomheter, som benytter digital postkasse, i lav, middels eller rask vekst?

Det er i dag 684 virksomheter som sender til digital postkasse. Det har vært en jevn vekst av virksomheter som sender, 100-150 nye virksomheter per år.

Hvordan er fordelingen mht offentlige og private virksomheter som benytter løsningen?

Vi har ingen oversikt over hvilke private virksomheter som benytter løsningene til de to postkasseleverandørene.

Er Difi fornøyd med utviklingen så langt? (antall innbygger-brukere, antall virksomhets-brukere og antall meldinger)

Digital postkasse gjør at offentlige virksomheter på en enkel og sikker måte kan sende dokumenter til innbyggerne digitalt i stedet for på papir. For hvert brev som sendes digitalt, sparer stat og kommune portokostnader som heller kan brukes på andre, samfunnsnyttige tjenester. Ett av oppdragene våre i tildelingsbrevet er at vi skal bidra til at flere tar i bruk postkassen. Vi er fornøyde med at antall brukere øker jevnt og trutt, og vil fortsette å legge til rette for at enda flere innbyggere og virksomheter skal ta i bruk postkassen.

Det er først og fremst virksomhetenes og innbyggernes behov som bidrar til vekst i antall brukere og antall forsendelser av digital post. Det ligger i vår rolle å understøtte offentlige virksomheter som ønsker å nå innbyggere på denne måten. Ut over dette planlegger vi ikke egne kampanjer for å få flere til å registrere seg.

Vil Difi vurdere spesielle kampanjer for å øke antall brukere og/eller antall meldinger?

Det er først og fremst virksomhetenes og innbyggernes behov som bidrar til vekst i antall brukere og antall forsendelser av digital post. Det ligger i vår rolle å understøtte offentlige virksomheter som ønsker å nå innbyggere på denne måten. Ut over dette planlegger vi ikke egne kampanjer for å få flere til å registrere seg.

Du kan lese mer om digital postkasse her (norge.no)
og statistikk om utbredelsen her (Difi)

Å forutsi og forberede seg på fremtiden er ikke enkelt, men det er viktig. Deling av innsikt og kunnskap er en god basis. Det ønsker Dataforeningens medlemmer å bidra til, gjennom faggrupper, konferanser, store og små arrangementer og digitale arenaer, slik som Fremsynt:

I vår prediksjonsturnering tar deltakerne stilling til 10 spørsmål/ påstander hver måned. De fleste handler om utvikling hvor IKT spiller en vesentlig rolle. Deltakerne kjemper om poeng, heder og ære, men først og fremst skal det være morsomt og lærerikt. Resultatene bidrar til å sette fokus på saker vi mener fortjener oppmerksomhet.

Har du lyst til å bli med i Fremsynt?

Turneringen er åpen for alle, ikke bare Dataforeningens medlemmer. Første gang du deltar må du gjennom en registrering. Senere kan du gå rett inn i spillet via denne linken.

Du kan delta anonymt med et tildelt eller selvvalgt kallenavn.

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe:
fremsynt@dnd.no