Ildsjeler i arbeid: Disse styrer DND Sørøst

Nylig var det årsmøte i DND Sørøst, Dataforeningens største regionforening. Bli kjent med gamle og nye styremedlemmer her.

«Hei, og gratulerer med vervet som styre- eller varamedlem i DND Sørøst. Vi vil gjerne presentere det nye styret i en artikkel på nettsidene, og jeg vil sette pris på om du kan svare på fire lette spørsmål.»

Dette var mailen vi sendte til styremedlemmene i DND Sørøst nylig. Her er svarene.

Aida Omerovic

Hvem: Mangeårig ildsjel i Dataforeningen. Medlem i styret i DND Sørøst i flere perioder. Forsker ved Sintef. Holder jevnlig kurs i risikostyring og sikkerhet for foreningen.

—  Hva betyr Dataforeningen for deg?

—  Mye moro, læring, raushet, gode venner, hyggelig miljø og brennende engasjement.

—  Hvorfor har du påtatt deg dette vervet?

—  Frivillighet er selve  grunnmuren til Dataforeningen. Vi skal sammen forme Norges digitale fremtid. I det ligger et ansvar og behov for bred inkludering. Dataforeningen, som et uavhengig kompetansenettverk, er vår felles plattform som muliggjør dette. Vi trenger derfor Dataforeningen og må bidra til at potensialet fostres og utnyttes til fagets og samfunnets beste.

—  Hva er viktig fremover?

—  Å fortsatt være inkluderende, ha visjoner, skape muligheter, og å ha det gøy. Vi oppnår mest sammen!

Aida Omerovic
Aida Omerovic, ildsjel

«Frivillighet er selve grunnmuren til Dataforeningen»

Aida Omerovic

Viktoria Stray

Hvem: «Alle» driver smidig utvikling og stand-up, men inntil Viktoria Stray ved Universitet i Oslo startet sin «Empirical Investigation of the Daily Stand-Up Meeting in Agile Software Development Projects» har få, om noen, forsket på hvordan du best kjører slike møter. Hennes funn har endret måten norske virksomheter driver smidig utvikling. Viktoria leder «Norwegian Center for Software Engineering» .

—  Hva betyr Dataforeningen for deg?

— Jeg er opptatt av å formidle forskningsresultater til industrien og for meg betyr Dataforeningen en mulighet til å møte nye mennesker og å få formidlet kunnskap. Jeg synes dataforeningen har mange spennende faggrupper og arrangementer, og jeg gleder meg for eksempel til å holde foredrag og workshop på Praktisk Prosjektledelse 2019.

—  Hvorfor har du påtatt deg dette vervet?

—  Jeg har påtatt meg dette vervet fordi jeg ønsker et større nettverk blant de som er opptatt av IT og digitaliseringsutfordringer.

—  Hva er viktig fremover?

—  Å få unge til å interessere seg for foreningen og det som skjer. Jeg gleder meg til å bli kjent med Dataforeningen.

Viktoria Stray, ildsjel

«[Det som er viktig fremover er] å få unge til å interessere seg for foreningen og det som skjer»

Viktoria Stray

Bjørn Marthinsen

Hvem: IKT-direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Varamedlem i sin andre periode.

—  Hva betyr Dataforeningen for deg?

— Dataforeningen er en upartisk organisasjon som bygger nettverk mellom ildsjeler på tvers av bransjer mellom offentlig og privat sektor.

— Hvorfor har du påtatt deg dette vervet?

— I en tid hvor digitalisering endrer arbeidsprosesser og  forretningsmodeller i alle deler av arbeidslivet er det viktigere enn noen gang å styrke Dataforeningens innsats knyttet til nettverksbygging og frivillig arbeid.

—  Hva er viktig fremover?

—  Medlemsflukten må stanses. Kompleksiteten i Dataforeningen må reduseres. Det må bli lettere å forstå hva foreningen driver med og hvorfor man bør være medlem.

—  Hva skal prioriteres ned?

—  Godt spørsmål…

«Det må bli lettere å forstå hva foreningen driver med og hvorfor man bør være medlem»

Bjørn Marthinsen

Lars B. Kalfoss

Hvem: IKT-direktør i Statens vegvesen. Styremedlem i flere perioder.

—  Hva betyr Dataforeningen for deg?

— Dataforeningen betyr to ting for meg: Mulighet til nettverk med spennende og dyktige fagfolk og mulighet for kunnskapsinnhenting.

—  Hvorfor har du påtatt deg dette vervet?

—  Jeg har påtatt meg vervet for jeg liker å være med å forme og delta i en spennende videreutvikling av foreningen.

—  Hva er viktig fremover?

—  Det viktige er å stoppe medlemsfrafallet og kunne tilby relevante tjenester til våre medlemmer.

—  Hva skal prioriteres ned?

—  Det har jeg ikke noe godt svar på.

Lars Kalfoss
Lars Kalfoss, ildsjel

«[For meg betyr Dataforeningen] mulighet til nettverk med spennende og dyktige fagfolk og mulighet for kunnskapsinnhenting»

Lars Kalfoss

Ingar Dahl

Hvem: Driftsleder i Apotekforeningen. Førstegangsmedlem i styret i denne perioden.

—  Hva betyr Dataforeningen for deg?

—  Dataforeningen betyr for meg et nettverk av hyggelige og kunnskapsrike personer. Og at det er en samling av uhildede eksperter som til sammen skaper et fellesskap som setter mennesker og teknologi fremst, og ikke penger, organisasjoner, bedrifter eller andre agendaer.

—  Hvorfor har du påtatt deg dette vervet?

—  Først og fremst ble jeg opprinnelig med fordi en av mine ansatte foreslo meg som styremedlem. Og så har jeg et ønske om å bli fordi det er så mange spennende personer, mye å lære, og fordi jeg ser samfunnsnytten av at det finnes eksperter som til sammen tenker på hva som er best for mennesker.

—  Hva er viktig fremover?

—  Bli den relevante aktøren som står tydelig frem som en ekspert, og den eneste uhildede uten skjulte agendaer. Være et kompetansenettverk hvor man både kan bidra og få.

—  Hva skal prioriteres ned?

—  Usikker, men alt som kan gjøre at det stilles spørsmål til Dataforeningen sin habilitet.

Ingar Dahl, ildsjel (foto: Rebecca Ravneberg)
Ingar Dahl, ildsjel (foto: Rebecca Ravneberg)

«Jeg ser samfunnsnytten av at det finnes eksperter som til sammen tenker på hva som er best for mennesker»

Ingar Dahl

Cathrine Andersen

Hvem: Account manager i Cisco. Engasjert styremedlem i flere perioder. Kvinnen bak «After dark».

—  Hva betyr Dataforeningen for deg?

– En forening full av dyktige folk med mye faglig kompetanse.

—  Hvorfor har du påtatt deg dette vervet?

—  Jeg ønsker å bidra til at vi bedre utnytter det enorme potensiale DND har.  

—  Hva er viktig fremover?

—  Synlighet og sørge for at vi bygger en arena for nettverksbygging og faglig kompetanseheving. Jeg synes det er viktig at vi bruker den nye profilen vår godt og fremstår som en spennende forening med mengder av initiativ slik at vi kan tiltrekke oss enda flere medlemmer.

—  Hva skal prioriteres ned?

—  Nå som den nye profilen og de nye nettsidene er klare, så kan vi forhåpentligvis prioritere å få budskapet vårt ut og ikke drive så mye med internforbedringer.

Cathrine Andersen, ildsjel

«[La oss] prioritere å få budskapet vårt ut og ikke drive så mye med internforbedringer»

Cathrine Andersen

Agnes Beathe Steen Fosse

Hvem: Tidligere leder for Blomqvist Nettauksjon, nå daglig leder i Norsk kompetansesenter. Styremedlem i flere perioder.

—  Hva betyr Dataforeningen for deg?

—  Kompetansenettverk, med dyktige og spennende mennesker

—  Hvorfor har du påtatt deg dette vervet?

—  For å bidra til foreningems utvikling og for å møte disse spennende og dyktige menneskene, og for å bidra til utvikling av i samfunn- og næringsliv.

—  Hva er viktig fremover?

— Å bli et verdinettverk for våre medlemmer uavhengig av plattform, å bli en tydelig stemme i digitaliseringen av Norge og i næringslivet. Vi skal ha en klar tone of voice som skiller DND fra andre, og vi skal klargjøre posisjon. Det er viktig å skape en digital møteplass, så vel som den fysiske. Det er viktig å finne en forretningsmodell som er bærekraftig. Gjennom det digitale kan vi nå ut til hele landet og binde foreningen sammen på tvers av geografi.

—  Hva skal prioriteres ned?

—  Fokuset på og opplevelsen av DND som event-arrangør.

Agnes Beathe Steen Fosse, ildsjel
Agnes Beathe Steen Fosse, ildsjel

«Gjennom det digitale kan vi nå ut til hele landet og binde foreningen sammen på tvers av geografi»

Agnes Beathe Steen Fosse

Asgeir Myhre

Hvem: Tidligere toppleder i Teleplan, nå aktivt engasjert som styreleder og styremedlem i flere selskaper. Er også daglig leder i oppstartselskap som utvikler apper og programvare som gir større engasjement på konferanser. Asgeir er fasilitator for Dataforeningens ledernettverk «SnIT» og er i tillegg «Software-generalen» i styret i DND Sørøst.

Hva betyr Dataforeningen for deg?

— En nøytral arena, dyktige mennesker som brenner for god samfunnsutvikling gjennom bruk av informasjonsteknologi.

—  Hvorfor har du påtatt deg dette vervet?

— Jeg tror digitalisering vil påvirke samfunnet vårt mer enn vi kan forestille oss og raskere enn vi er klar over. Derfor trenger vi Dataforeningen. Jeg liker å følge med på nært hold, og mine styrekolleger har innsikt og kompetanse som jeg lærer av. Det føles også godt å kunne bidra med frivillig arbeid basert på erfaringer fra yrkeslivet.

—  Hva er viktig fremover?

— Høyt medlemstall og god spredning på kjønn og alder er grunnleggende for at Dataforeningen skal bli hørt og oppfattet som en viktig bidragsyter. Vi må fremstå som aktuelle og interessante for potensielle medlemmer. Åpenhet, utadrettet virksomhet og synlighet er viktig. Vi må vise at vi ikke er en «lukket og snever menighet for IT-nerder», men opptatt av å dele kompetanse og erfaring for å bidra til god samfunnsutvikling.

—  Hva skal prioriteres ned?

— De fleste reality- og oppussingsprogrammer på TV. Ut over det tror jeg vi har god kapasitet til å møte de fleste utfordringer.

Asgeir Myhre
Asgeir Myhre, ildsjel

«Vi må vise at vi ikke er en ‘lukket og snever menighet for IT-nerder’»

Asgeir Myhre

Roger Schäffer

Hvem: IT-direktør for Folkehelseinstituttet. Engasjert i Dataforeningen i en årrekke. Flere perioder som styreleder i DND Sørøst. Har vært svært aktivt engasjert i omleggingen av foreningen.

Hva betyr Dataforeningen for deg?

—  Dataforeningens styrke er at vi samler alle som brenner for IKT og digitalisering på tvers av politikk, myndighetsstyring, produkter, teknologiretninger, arbeidsgiverinteresser eller fagforeningsinteresser. Foreningen er arena for å generere, oppsummere og formidle kunnskap. Basert på kunnskap brytes og utvikles holdninger og meninger til nytte for en fornuftig digitalisering.

Hvorfor har du påtatt deg dette vervet?

— Dataforeningen er viktigere enn noen gang i en tid med kraftige transformasjoner i de fleste sektorer og bransjer. Men foreningen må fornye seg og tilpasse seg for fortsatt å være relevant i takt med endringene. Vi trenger at DND bruker mer ute-stemme for å bli tydelig i den offentlige debatten om hvordan vi ønsker at det digitale Norge skal bli. Jeg trives i tider med mye brytning og endring og har derfor ønske om å bidra videre.

— Hva er viktig fremover?

— DND skal være det naturlige samlingspunktet for oss som digitaliserer Norge. Vi må bygge sterke nettsamfunn i hele landet for å videreutvikle fagmiljøene. Samtidig må vi utvikle en smidigere forening som fortløpende tilpasser seg for å være en relevant kunnskapsbase for alle som brenner for digitalisering.

— Hva skal prioriteres ned?

— Byråkratiske prosesser må fjernes og interne oppgaver som ikke gir resultater i form av merverdi for å bygge eller formidle kunnskap til medlemmer, medlemsorganisasjoner og myndigheter må effektiviseres og minimeres.

Roger Schäffer, sjefs-ildsjel

«Vi trenger at DND bruker mer ute-stemme for å bli tydelig i den offentlige debatten»

Roger Schäffer

Cato Musæus

Oppdateres.

Francis D’Silva

Hvem: Ildsjel som en gang var årets ildsjel, langvarig medlem av sørøststyret, medlem av IT-politisk råd, fadder for arkitekturfaggrupper og tidligere medlem av Sentralstyret og DND strategi.

— Hva betyr Dataforeningen for deg? 

— Et åpent, engasjert faglig felleskap — av ildsjeler og for ildsjeler — som bidrar til å styrke Norges faglig kompetanse innen digitale teknologier … og der man kan ha det gøy mens man holder på med det.

— Hvorfor har du påtatt deg dette vervet? 

— For å fortsette å påvirke hvordan flere kan ha «ilden brennende i sjela» lenge og begeistre om den digitale teknologiens muligheter for samfunnet ….. gjennom åpen kunnskapsdeling og et øye for næringsutvikling.

— Hva er viktig fremover? 

— Å styrke flerfaglig samarbeid. Å skaffe nødvendig delingsinfrastruktur for å forenkle spredning av faggrupper i et landsdekkende nettverk. Å gi ildsjeler en stemme i utforming av politikken gjennom deres fagkunnskap. Å styrke samarbeid med andre som skaper og sprer kunnskap. 

— Hva skal prioriteres ned? 

— Alt som hemmer «det viktige fremover».

«[Jeg vil] fortsette å påvirke hvordan flere kan ha ‘ilden brennende i sjela’ lenge og begeistre om den digitale teknologiens muligheter for samfunnet »

Francis d’Silva

Francis d'Silva
Francis d’Silva, ildsjel – en gang ÅRETS ildsjel

Johan Nygaard

Hvem: Senior Manager i Sopra Steria. Er nå inne i sitt andre år som styremedlem.

— Hva betyr Dataforeningen for deg?

Dataforeningen er en solid og gammel forening. Med alle sine arrangementer, faggrupper og andre møteplasser er det viktig forening for kunnskapsdeling og nettverksbygging.

— Hvorfor har du påtatt deg dette vervet? 

Dataforeningen er i stor endring og det er en rekke moderniseringsprosjekter som pågår. Dette er en prosess det er veldig interessant å være del av, og forhåpentligvis ender vi opp med en moderne forening som er attraktiv for eksisterende og nye medlemmer.

— Hva er viktig fremover?

Utad fremstår vi som en foreningen, men internt er vi delt i flere foreninger. Dette er lite hensiktsmessig og er en kostbar måte å drive foreningen på. Målet må være å få effektivisert mer internt så vi kan gi enda mer tilbake til medlemmene. Forhåpentligvis får vi da også mer tid og ressurser til å ta en enda tydeligere stemme i samfunnsdebatten. Det er viktig å ha en synlig forening for å tiltrekke oss nye medlemmer.

— Hva skal prioriteres ned?

Vi bør outsource ting som ikke er kjernevirksomhet, og rendyrke det Dataforeningen er, og skal være, gode på.

Styret i DND Sørøst 2019-2020

Leder

 • Roger Schäffer, IT-direktør, Folkehelseinstituttet

Medlemmer

 • Cathrine Andersen, Account Manager, Cisco Systems
 • Ingar Dahl, avdelingsdirektør, driftsleder, Apotekforeningen
 • Francis Ernest D’Silva, rådgiver Acando AS
 • Cato Musæus, Managing Partner, Cato Musæus Consult AS
 • Johan Nygaard, Senior Manager, Sopra Steria
 • Aida Omerovic, forsker, SINTEF IKT
 • Lars Kalfoss, IKT-direktør, Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Agnes Beathe Steen Fosse, daglig leder, Norsk kompetansesenter
 • Asgeir Myhre, rådgiver, Teleplan Holding

Varamedlemmer

 • Viktoria Stray, førsteamanuensis (Associate Professor) Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo
 • Bjørn Marthinsen, IKT-direktør, Utdanningsetaten, Oslo kommune
Øverst f.v.: Cathrine Andersen, Francis d'Silva, Aida Omerovic, Cato Musæus, Viktoria Stray, Ingar Dahl, Agnes Beathe Steen Fosse, Roger Schäffer, Bjørn Marthinsen, Johan Nygaard, Lars Kalfoss, Asgeir Myhre.
Øverst f.v.: Cathrine Andersen, Francis d’Silva, Aida Omerovic, Cato Musæus, Viktoria Stray, Ingar Dahl, Agnes Beathe Steen Fosse, Roger Schäffer, Bjørn Marthinsen, Johan Nygaard, Lars Kalfoss, Asgeir Myhre.