Difis Digitaliseringskonferanse 2019 DND blir Difis partner på årets arrangement

Konferansen blir i år arrangert i et tett samarbeid med DND. — Det er både smart og fremtidsrettet av Difi å invitere “grasrota” i norsk IT til det store dugnadsprosjektet digitaliseringen av Norge innebærer, sier R. Christian Torp i DND.

Digitaliseringskonferansen er blitt arrangert i elleve år, og er blitt en møteplass for alle som er opptatt av digitalisering av offentlig sektor. Når Difi nå inngår samarbeid med Den norske dataforeningen (DND) om Digitaliseringskonferansen 2019 er det første gang en ekstern partner hentes inn som medarrangør.

Fra venstre: Nina Mathiesen, Christian Torp, Ståle, Lindblad Linda Meskestad, Jens Nørve og Monica Røsler

Selvfølgelig og etterlengtet samarbeid

Partene tar ansvar for ulike deler av arrangementet. Mens Difi står for det formelle programmet og har regien på alt som skjer på scenen, tar Dataforeningen ansvar for det uformelle. I de åpne mingleområdene vil det i år være debatter, intervjuer og nettverkssamlinger hvor medlemmer og ildjsjeler i foreningen skaper innhold og stemning.

—  Difi har en viktig rolle som premissleverandør for offentlig og kommunal IT-politikk, men det er våre medlemmer, i Norges største nettverk for IT- og digitaliseringsprofesjonelle, som er de som faktisk digitaliserer Norge” sier Generalsekretær R. Christian Torp. Når Difi leder det faglige på scenen, er det naturlig at vi  står på gulvet som stemmen og samvittigheten til fagfolkene.”

«Samarbeid er den eneste måten å nå målet.»

«Vår misjon er å skape nøytrale arenaer hvor kompetente mennesker kan møtes og utveksle kunnskap, uavhengig av bakgrunn eller arbeidsgiver. Dette dugnadsprinsippet er viktig for å digitalisere Norge. Ved å organisere oss i faggrupper, med fagfolk fra offentlig og privat, fra større konsulentselskap til mindre enkeltmannsforetak, både kunde og leverandørsiden, så kan vi ha de ærlige diskusjonene og dialogene om hvordan digitaliseringen kan skje på folkets premisser.» sier Nina Chung Mathiesen, ansvarlig for teknologi og samfunn i Dataforeningen.

“Vi er nøytrale, men teknologi er ikke nøytralt. Datadeling er en enorm mulighet, men kravene til regulering og etisk gjennomtenkning blir større enn noensinne.”

DND har ansvaret for alt som skjer “på gulvet”. “Vi skal intervjue og utfordre faglig de som snakker på konferansen, med hele den faglige tyngden fra alle faggruppene i ryggen. I høy kurs står samfunnsspørsmålene,”  sier Mathiesen.

«Med data skal landet bygges!»

I år er tema: “Med data skal landet bygges!”. Datadreven forvaltning er et premiss for en høykvalitets offentlig sektor, og legger til rette for et gunstig offentlig-privat samarbeid som fører til økonomisk vekst.

Både Difi og Dataforeningen har felles agenda: at det norske samfunn ivaretas gjennom digitaliseringen, som stort sett er en positiv kraft i samfunnet.

«Sånn sett er dette samarbeidet egentlig en selvfølge!»

R. Christian Torp

Digitaliseringskonferansen 11. og 12. juni

Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor.

  • Arrangeres for 11. gang
  • 1200 deltakere siste år
  • Ca. 40 % ledere
  • 2 dager spekket med godt faglig program
  • Felles middag 

For mer informasjon og påmelding på Difis websider.