DND i juryen for Digitaliseringsprisen

Jurymedlem Marianne Hofseth-Olsen er imponert over samarbeidet på tvers av virksomheter som ligger bak digitaliseringsprosjektene til finalistene.

– Som daglig leder i Dataforeningen er jeg imponert over samarbeidet på tvers av virksomheter som ligger bak digitaliseringsprosjektene til finalistene til Digitaliseringsprisen 2022, sier jurymedlem Marianne Hofseth-Olsen.

Daglig leder i Dataforeningen, Marianne Hofseth-Olsen

De tre finalistene har realisert innovative digitale løsninger som hver på sin måte bidrar til en enklere digital hverdag for brukerne. Finalistene er Forsvarets «Min side»-løsning, Utlendingsdirektoratets automatisering av søknader om statsborgerskap, og TISK IKT, et storstilt digitaliseringssamarbeid som ble etablert for å møte behovet for koordinering under pandemien.

ehelseprisen

Dataforeningens ehelsepris gikk i år nettopp til samarbeidet TISK IKT. Prisen er stiftet for å skape oppmerksomhet om viktigheten av dialog og samarbeid mellom aktørene i helsesektoren, slik at det åpnes for samhandling og nye løsninger. Prisen ble delt ut for første gang under ehelsekonferansen den 24. mars 2022.

– Dataforeningen er opptatt av samarbeid, og vi ser at når fagfolka samler seg i faggruppene – og tenker sammen – så kommer også de gode løsningene, sier Hofseth-Olsen.

Digitaliserer soldatlivet

Norge er langt fremme digitalt, men fortsatt medfører analogt arbeid tidkrevende arbeidsprosesser flere steder. Med «Min side»-løsningen digitaliserer Forsvaret soldatlivet. Tunge analoge prosesser, der dialogen med soldater og ikke-ansatte skjedde på papir og e-post, erstattes av en digital løsning som også bidrar til bedre informasjon og samhandling for brukerne.

– «Min side»-løsningen er et stort og viktig prosjekt som utvikler Forsvaret i en tid der vi også har blitt minnet om hvor viktig Forsvaret er. Forsvaret har tatt tak, og laget en brukerreise for den enkelte som gir oversikt, tilgang til skreddersydd informasjon og som ikke minst sparer tid og ressurser, sier Hofseth-Olsen.

Løsningen legger stor vekt på innhenting og gjenbruk av informasjon fra ulike offentlige registre, selvbetjeningsløsninger og tilbyr digitale lærings- og treningsprogrammer. Planen er å nå ut til 150-200 000 brukere i løpet av året.

Automatiserer statsborgersøknadene

Den siste finalisten, Utlendingsdirektoratet (UDI), har gjennomført en omfattende kartlegging av prosessen for å søke statsborgerskap, og satt sammen en brukerreise der klarspråk og brukersentrert design bidrar til fullautomatisering av kurante og enkle saker. Dette har medført en kraftig reduksjon i saksbehandlingstid per søknad – i noen tilfeller fra måneder til sekunder. Mindre rutinearbeid gir saksbehandlerne mer tid til å gå inn i de komplekse sakene.

– Det ligger en stor samfunnsnytte i dette prosjektet. At saksbehandlingstiden går ned er viktig for liv og helse, og for et rettferdighetsprinsipp der alle skal behandles likt. Samtidig er vektleggingen av klarspråk og brukersentrert design viktig. Vi som jobber med digitalisering, må ikke glemme at det handler om mennesker. Vi må også tenke på løsninger for dem som trenger hjelp og støtte til å ta del i digitaliseringen, understreker Hofseth-Olsen.

DND deltar på Digitaliseringskonferansen 2022 – her stilles viktige spørsmål om hvor utfordringene ligger, og hvordan vi kan sette brukeren i fokus og skape godt samarbeid rundt digitalisering fremover.