DNDs kontonumre

Her er våre kontonumre (medlemskap)

Den norske dataforening har følgende kontoer:

6001 08 92239 (ny)
6001 06 82196

Sjekk at det stemmer med det som er oppgitt på tilsendt faktura .

Publisert 6. april 2020, og sist oppdatert 30. juni 2020.