DNDs bankkontonummer

Benytt følgende konto for innbetaling av medlemskontingent og arrangement:

6001 08 92239

6001 06 82196