Praktisk prosjektledelse 2023 Drømmen om en enda smartere arbeidsdag

Tilbyr kunstig intelligens den ultimate løsningen på hvordan vi styrer prosjektene våre?

Kunstig intelligens utfordrer oss. Den påvirker vår prosjektstyrte hverdag, den endrer hvordan vi leder, og den endrer hvordan vi forholder oss til teknologi. På seminaret «Praktisk Prosjektledelse 2023» vil du kunne få en rekke gode råd til hvordan du takler både tilnærming og atferd, slik at du kan heve kvaliteten på prosjektene dine.

Torgeir Waterhouse (eks IKT-Norge) og Jon Jahren fra Microsoft er blant dem som vil servere smarte tips til endringsledelse.

­– Det som er den største risikoen er at vi fortsetter å gjøre som vi alltid har gjort. Det kan være det fremstår som tryggest å finne måter å ikke endre på prosessene og prosjektene. Det er faktisk en stor risiko for at dette kommer til å skje en del steder, sier Torgeir Waterhouse. 

Han skal holde innledningsforedraget under konferansen «Praktisk Prosjektledelse», som avholdes den 17. oktober på Høyres Hus i Oslo sentrum. Waterhouse understreker at han selv aldri har vært prosjektleder, men kommer ikke unna at han er en ettertraktet rådgiver, sparringspartner og foredragsholder. Og kan mye om de digitale endringene vi har gått gjennom siden forrige århundre. Waterhouse har jobbet med it og it-politikk i Forbrukerrådet og IKT-Norge i mer enn 20 år. Før oppstarten av rådgivingsselskapet Otte i 2019 kom han fra stillingen Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge.

Han har sett mange ledere måtte justere arbeidsform i takt med digitaliseringen.

– Jeg hørte nylig fra en representant hos en offentlig aktør at de hadde hatt flere omorganiseringer, «men det har heldigvis ikke endret oss!» Det er jo et fantastisk sitat! De endringene som skjer rundt oss, kan vi ikke stanse. Det er faktisk ikke mulig å trykke på pause i seks måneder når det gjelder kunstig intelligens. Endringene skjer uansett om vi vil eller ikke. Selv om de er menneskeskapte, er det ikke noen enkeltmennesker som styrer dem. De lever sitt eget liv i mange sektorer, på mange plan og i mange land. Vi må forholde oss til at ting rundt oss blir helt annerledes, med store variasjoner i ulike sektorer, land og markeder. Da er det desto viktigere å være åpen for å endre hvordan vi leder virksomheter og styrer prosjektene våre, sier han.

Torgeir Waterhouse er en ettertraktet rådgiver, sparringspartner og foredragsholder, og benyttes ofte i mediene.

Nye medarbeidere

Hovedpoenget til Torgeir Waterhouse er at kunstig intelligens er en av de mest inngripende teknologiene vi har sett til nå. Den vil forandre måten vi jobber på, på en måte vi aldri har sett før. Det må vi forholde oss til, det nytter ikke sitte stille i båten og håpe at vi kan ri av stormen. 

Til forskjell fra tidligere, da internett dukket opp som et nytteverktøy som kunne effektivisere arbeidsprosessene (eller operere som en tidstyv pga. økt tilgjengelighet av informasjon, produkter og tjenester), kan kunstig intelligens bli en nyansatt man må forholde seg til. 

En medarbeider med innsikt og løsninger, en som til og med kan ta avgjørelser basert på algoritmer.

Microsoft-gründer Bill Gates mener at utviklingen av kunstig intelligens er det viktigste teknologiske fremskritt på flere tiår. Han kaller det like grunnleggende som oppfinnelsen av mikroprosessoren, den personlige datamaskinen, Internett og mobiltelefonen. Han skriver på sin egen blogg GatesNotes:

«Det vil endre måten folk jobber, lærer, reiser, får helsehjelp og kommuniserer med hverandre på. Hele bransjer vil reorganiseres og orientere seg rundt det. Bedrifter vil skille seg ut ved hvor godt de mestrer det.», skriver han i et innlegg fra mars i år 

ref: https://www.gatesnotes.com/The-Age-of-AI-Has-Begun

Copiloter i prosjekter

Jon Jahren er direktør for skytjenester og kunstig intelligens i Microsoft Norge. Han deltar hyppig på KI-foredrag, er Microsofts talsperson for KI og elsker å argumentere for hvordan verden bør bli mer datastyrt. Derfor er utviklingen av kunstig intelligens som søt musikk i hans ører:

– Microsoft investerer for tiden tungt i generativ AI. Vi ser på det som en nøkkel til å løfte produktivitetsveksten. I en fersk arbeidsindeksundersøkelse sier to av tre ansatte at de ikke har nok energi til å utføre det de er satt til å gjøre på jobb. Dette er enorme tall, mange ansatte er faktisk helt på hæla. Vår erfaring viser at ved å sette inn det vi kaller copiloter, i praksis KI-genererte roboter, blir det opptil 53 prosents produktivitetsøkning og opptil 75 prosent økning i jobbtilfredshet – og den største forskjellen merker vi blant ansatte tidlig i karrieren, forklarer han.

Før var kunstig intelligens forbeholdt noen få spesialister, nå er teknologien tilgjengelig gjennom en rekke brukervennlige løsninger som genererer innhold og ideer, automatiserer manuelle arbeidsoppgaver og tilpasser brukeropplevelsene. Eksempelvis kan teknologien «ChatGPT» fra OpenAI brukes som støtteverktøy til å gi kjappe, gode svar på spørsmål eller raskt søke gjennom kompleks dokumentasjon ved bruk av naturlig språk. Microsoft har investert flere milliarder dollar i teamet bak utviklingen, men ChatGPT er ikke den eneste KI-drevne chatboten som er tilgjengelig. Nylig introduserte Google rivalen «Bard».

Jon Jahren, Director, Azure Cloud & AI hos Microsoft.

– Svært mange oppgaver på jobben gjøres ved å samle inn info, ta en beslutning og formidle denne beslutningen. Prosjektledelse har med mennesker å gjøre, og prosjektlederen kommer til å være sterkt påvirket av at kunstig intelligens gjør jobben for dem. Men det er ingen tvil at menneskene er fortsatt i sentrum, blant annet ved å kvalitetssikre copilotens arbeid, sørge for at at AI-assistenten har fått med seg de riktige poengene, mener Jahren.

Mange intelligente foredrag

Jahren skal i sitt avslutningsforedrag forklare hvordan AI/ChatGPT kan komme til å påvirke prosjektledelse og gjennomføring av prosjekter.

– Det er veldig forskjell på hvordan brukere klarer å tilpasse seg den nye arbeidsdagen, den endringsprosessen blir brutal. Men både ledere og medarbeidere må venne seg til å bruke AI-assistenter, disse endringene må tas på alvor, ikke fryktes. En sak er at en god del av de praktiske administrative arbeidsoppgavene til en prosjektleder blir frigjort, man får også muligheten til å bruke mer tid til de viktige samtalene med medlemmer av prosjekt-teamet. Med klok bruk av copiloter vil det overhodet ikke være noe å frykte, mener han.

Det er imidlertid flere kloke hoder enn Waterhouse og Jahren som stiller på årets konferanse om Praktisk Prosjektledelse. Caroline Dahlby og Ilse Johansen i Metier gir deg verktøyene du trenger for å komme i gang og optimalisere måten du jobber på i prosjekter. Frederik Duun Nordberg og Eivind Brandt i Deloitte skisserer en verden hvor de fleste prosjekt- og endringsledere har erfart kompleksiteten i kollisjonen mellom parallelle prosjekter, behovene for rask kompetanseheving på for mange områder parallelt og de store mengder data som aldri blir brukt til å ta gode valg. De forklarer hvordan kunstig intelligens gir oss helt nye perspektiver på framtidens endringsledelse.

Lars Pedersen i Specifique vil vise hvordan analog og digital gruppelæring kan skape vellykkede endringsprosesser. Jonas Christensen i Experis spør hvordan kunstig intelligens kan integreres i allerede etablerte prosesser i en virksomhet? Og Nina Lilledahl i Bouvet mener at bruk av Diversity Icebreaker som verktøy vil øke bevisstheten om individuelle forskjeller og mangfold i et team eller en gruppe og dermed forbedre samarbeidsformen og resultatene for teamene. I forlengelsen av dette forklarer Rune Lundby i Nova hvordan man kan håndtere ulike personligheter og egenskaper i et team for å nå samme mål: «Det å lede flere team samtidig kan være som å dirigere et symfoniorkester, der ulike instrumenter samles for å skape en harmonisk melodi.»

Praktiske workshops

– Det har vært viktig for oss i programkomiteen å sette opp et godt og praktisk program, forteller programkomiteens leder, Kristian A. Mayer fra Bouvet. Konferansen byr nemlig i tillegg på flere spennende workshops hvor konferansedeltakerne selv får praktiske erfaringer fra konferansen som de kan ta med seg med hjem inn i egne prosjekter. 

Kristian Mayer, Prosjektleder Bouvet ASA og leder for programkomiteen på Praktisk Prosjektledelse 2023.

I workshopen «Legg til rette for bedre samarbeid og resultater i team og grupper gjennom Diversity Icebreaker-testen får deltakerne prøvd ut verktøy som vil gi en dypere forståelse av prosjektdeltakernes styrker og preferanser. Dette skal gi grunnlag for å bedre samarbeid og resultater i team og grupper. 

I workshopen til Lars Pedersen, «Learning by Doing: Hvordan integrere analog og digital læring i endringsledelse?», vil han illustrere med praktiske erfaringer for hvordan Specifique gjennomfører tilpasset opplæring ved bruk av både analoge og digitale verktøy. Duun Nordberg og Brandt i Deloitte deler på sin side praktiske erfaringer i sin workshop «Endringsledelse støttet av kunstig intelligens: Hvilke fordeler kan ditt prosjekt oppnå allerede nå?»

– Våre utstillere vil også være tilgjengelige under konferansen og gjerne svare på spørsmål og snakke med deltakerne om deres erfaringer med prosjekter og bruk av kunstig intelligens. Vi i programkomiteen gleder oss til å møte deltagere og foredragsholdere til høstens mest spennende konferanse om prosjektledelse og kunstig intelligens den 17. oktober!

Velkommen til Praktisk Prosjektledelse 2023.