eHelse 2023 eHelseprisen 2022 til Regin Hjertholm

Hjertholm mottok prisen under åpningen av konferansen eHelse 2023 den 23. mars. Hjertholm fikk prisen for sin omfattende og langvarige innsats for bedre ehelse-løsninger.

– Regin Hjertholm har som lege bidratt til mange ehelse-prosjekter, og det har blitt lagt merke til, sa Jon Tysdahl, direktør i KPMG, som delte ut prisen.

Regin Hjertholm ble tildelt eHelseprisen 2022

Regin Hjertholm er spesialist i allmennmedisin, og har mer enn 30 år bak seg som fastlege ved Eidsvåg legekontor i Bergen. Hjertholm har deltatt som brukerrepresentant i svært mange ehelse-prosjekter, i samarbeid med direktorat, helseforetak, kommuner, Norsk helsenett, NAV, HELFO og Legeforeningen. Han er også initiativtaker til, og sentral i EPJ-løftet, og har pilotert svært mange løsninger som er utviklet, særlig innen samhandling.

– Jeg har engasjert meg i dette for å gjøre en innsats for å få bedre arbeidsflyt – og mer tid til familien, sa Hjertholm, men la til at han ikke hadde lyktes helt med det siste. Hjertholm understreket viktigheten av at leverandører, brukere og myndigheter jobber sammen.

– Vi må gjøre det enklere, og ikke så komplekst. Vi brukere har behov for de enkle tingene – og de er realiserbare, sa Hjertholm, som benyttet anledningen til å komme med en oppfordring til leverandørene:

– Det ligger mye dokumenter klare som er realiserbare. Leverandører vil spare mye tid om de benytter seg av arbeid som allerede er gjort!

eHelseprisen

eHelseprisen ble innstiftet i 2022, og deles i år ut for andre gang. Prisen er stiftet for å skape oppmerksomhet om viktigheten av dialog og samarbeid mellom aktørene i helsesektoren som grunnlag for å skape helt ny samhandling og nye løsninger. 

Dataforeningens eHelsepris tildeles enkeltpersoner, virksomheter eller initiativ som har bidratt til nytenkende og gjerne banebrytende samhandling, enten i arbeidsformer for utviklingsarbeidet og/eller i resultatet.

De øvrige nominerte var i år DigiUng – et prosjekt som skal få de unge til å bruke digitale plattformer også innen helse, og Prosjektet Digital behandlings- og egenbehandlingsplan (DBEP), som er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Norsk Helsenett SF, Direktoratet for E-helse, Helse Nord, DigDir, samt Alta, Rana, Tromsø og Bodø kommune og.

Les mer om konferansen på Den norske legeforenings nettside.

Årets jury består av

Jon Tysdahl, KPMG og fagstyreleder Helse og IKT i Dataforeningen

Rune Brækkken, Sykehuspartner, fagstyremedlem Helse og IKT i Dataforeningen, leder av programkomiteen for eHelse 2023

Hanne Mari Kjærem Hindklev, Norsk helsenett SF og fagstyremedlem Helse og IKT i Dataforeningen

Kjell Arne Grøtting, Sykehuspartner, medlem av programkomiteen for eHelse 2023