Ledet faggruppe siden 2013: – En bauta takker for seg

Shiraz Ali Bhaiji, leder for Den norske Dataforening faggruppe for Løsnings- og integrasjonsarkitektur gjennom ti år, takker for seg.

– Jeg har vært med i gruppen i 12 år og ledet den i ti. Nå er det på tide at andre kan slippe til, sier han.

I høst arrangerte han Ark 2023 og uttalte da at AI-teknologien har potensial til å forbedre kundeengasjementet, effektivisere kommunikasjon og effektivisere utvikling av løsninger. Dette er bare noe av det faggruppen jobber med i dag.

En utrolig verdi for DND

Shiraz Ali Bhaiji, leder for Den norske Dataforening faggruppe for Løsnings- og integrasjonsarkitektur gjennom 10 år takker for seg.

Fungerende daglig leder Paal Leveraas i DND kan ikke få rost innsatsen til Shiraz nok og repeterer beskrivelsen fra et intervju han gjorde med Shiraz i 2020.

– Shiraz Bhajii er for Den norske dataforening hva Odvar Nordli var for Arbeiderpartiet: Stødigheten selv. En bauta. Noe som står fast gjennom ild og storm. En som alltid er der, sier Leveraas.

– Beskrivelsen står fast, og når Shiraz nå avslutter sitt mangeårige engasjement for DND, har foreningen og det norske IT-faglige miljøet mistet en sterk, faglig personlighet med høy integritet, understreker Leveraas.

Kommende trender
Vi spurte Shiraz hva han mener er de nyeste trendene innen løsnings- og integrasjonsarkitektur?

– Det er de nye muligheter som kommer med skybaserte løsninger, sier Bhaiji, som til daglig jobber i TietoEvry.

Han sier det er store muligheter for læring og faglig utvikling som tilbys i faggruppen for løsnings- og integrasjonsarkitektur.

Faggruppen har fokus på hvordan arkitekturvalg gjør det mulig å levere forventningsverdi raskere og billigere. De dekker alle områder innen løsningsarkitektur og integrasjonsarkitektur.

– Det er fem ting vi har jobbet med spesielt i gruppen i de årene jeg har ledet den:

* Kurs fra IASA som leder til sertifisering innen IT Arkitektur
*
Kurs om Residuality Theory og avansert skyarkitektur
*
Årlig IT arkitekturkonferanse – ARK
*
Eget spor i DNDs årlige IT-konferanse
*
Frokostmøter rundt aktuelle tema

Vil du engasjere deg i DNDs faggruppe for Løsnings- og integrasjonsarkitektur? Meld deg inn her og få ny kunnskap og utvid ditt nettverk.