SnIT-medlem Anne Strand-Gjesdal, NHO: En disruptiv IT-sjel i en mild skikkelse

Hun ser ganske ufarlig ut. Men under det milde, snille oppsynet herjer en disruptiv sjel. Bli kjent med direktør for IT, innovasjon og utvikling i NHO, Anne Strand-Gjesdal.

Først disrupterte hun i NAF. Så gikk veien videre til NHO. Anne Strand-Gjesdal, direktør for IT, innovasjon og utvikling i Næringslivet hovedorganisasjon, har en stor digital transformasjonsjobb foran seg. 

Portrett Anne Strand-Gjesdal
Anne Strand-Gjesdal, NHO

Stadig flere IT-topper forstår at deres rolle ikke lenger bare er å sørge for at datasystemene virker. Digital transformasjon handler mer om transformasjon enn digitalisering, og skal IT møte forventningene må de også forstå hvordan endring og utvikling tilrettelegges. Anne Strand-Gjesdal har forstått det.

NAFs speedbåt

Hun begynte i jobben for et års tid siden. Da kom hun fra jobben som direktør for NAF Digital, et selskap NAF etablerte for å sette seg i stand til å disruptere seg selv. 

— Det var speedbåten i NAF, og den ble sjøsatt for at NAF skulle utfordre seg selv på alle områder innen digitalisering. Vi utfordret på alle fronter; hvordan man jobber, rekrutterer, rolleforståelse, og hele tiden med entreprenørskap som drivkraft.

— Det var nok til tider ekstremt utfordrende for det bestående, men etter hvert oppdaget resten av NAF at dette var arbeidsmetoder som både var spennende og nyttige. I dag har hele NAF reorganisert kontorlokalene sine til en aktivitetsbasert arbeidsplass.

— Har da NAF Digital utspilt sin rolle?

— På ingen måte. Det er viktig å ha et miljø som beriker og strekker organisasjonen. Det er viktig å gi noen et mandat for å vise vei ved å gå raskere fremover enn det er mulig for resten av organisasjonen. 

«Vi utfordret på alle fronter; hvordan man jobber, rekrutterer, rolleforståelse, og hele tiden med entreprenørskap som drivkraft.»

Anne Strand-Gjesdal

Mer tid til omstilling

— Tenker du i samme baner for NHO?

— Nei, her gjør vi det på annet vis. Her er vi mye nærmere kjernen. Vi har bedre tid til å omstille oss. Men det er klart, vi er også i omstilling og skal ha en hel organisasjon med på det. Det gjør vi ved å gjøre små endringen, høste av dem, og få med oss stadig flere.

— Vi lager ikke detaljerte kravspesifikasjoner i NHO, men bruker tjenestedesign for å få ut brukerbehov. Nå er det blitt en anerkjent metode bare på et halvt år. Forventningen nå er: hva har medlemmene behov for, og hva har brukerne behov for? 

NHO utvikler ny arkitektur for å lettere integrere og utvikle nye produkter og tjenester. Utviklingstakten må være i takt med behovene.

— Nå skal vi standardisere, spesielle behov ivaretas ved å koble på komponenter der det trengs, forklarer hun.

— Vi skal de neste tre årene — om endringsviljen i organisasjonen henger med — utvikle ny arkitektur og få 27.500 medlemmer over på nytt CRM-system i skyen.

Tariff-spenning

— Hva er det mest spennende dere holder på med utover det?

— Tariffer!

— Jeg spurte om «det mest spennende».

 — Ja, det er tariffer. Mange er bundet av tariffavtaler i Norge, og det påvirker den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver i hverdagen. Men de fleste som setter seg ned for å bla i en slik bok opplever det som tungt. Det å få transformert tariffavtalene for enklere tilgang til relevant informasjon og tolkning betyr noe for den enkelte arbeidsgiver og arbeidstager.

— Dette er et prosjekt vi samarbeider med LO om å utvikle. Tariffprosesser kan ta lang tid og med dette verktøyet skal det bli enklere å følge med hvor i prosessen man er.

— Dette høres kanskje ikke så revolusjonerende ut, men for denne bransjen er det ganske nytt. NHO er jo ikke et veldig kommersielt hus, men vi har enorm politisk påvirkningskraft. Det er veldig mange dyktige folk her, men det å jobbe på nye måter har nok mange kjent på kroppen.

— Du har et bredt mandat, med ansvar for at organisasjon og mennesker utvikler seg i tillegg til ansvaret for IT. Kjenner du andre som har et så bredt mandat?

— Det er jo en del av grunnen til at jeg ønsker å være med i Dataforeningen. Det er flere som har det samme mandatet og mulighetene, og som jobber hele tiden for å få med seg forretningssiden. 

Forventninger til SnIT

Anne Strand-Gjesdal er en av ca 30 medlemmer av Dataforeningens SnIT — Strategisk nettverk for IT-ledere — et forum hvor IT-topper fra ulike virksomheter og sektorer har jevnlige samlinger.

— Hvilke forventninger har du til engasjementet i SnIT?

— Jeg tror jeg vil finne mange gode samtalepartnere jeg kan utveksle ideer med, om hva vi kan gjøre bedre, og hva andre gjør. Jeg ser det som et nettverk hvor man blant annet kan lære om hvordan andre posisjonerer seg for fremtiden. Det er også interessant å diskutere teknologiske valg med andre IT-ledere. 

— Dette er litt av den strategiske biten. Så er det også dette med å fange opp trender. I forrige møte var temaet hva slags IT-ledere vi trenger i fremtiden. Det er utrolig viktig, og veldig relevant. 

«… hva slags IT-ledere vi trenger i fremtiden … utrolig viktig, og veldig relevant. »

Anne Strand-Gjesdal

Kompetansebekymring

— Ditt inntrykk av Dataforeningen som sådan?

— Det virker som en veldig kompetent forening både blant medlemmer og ildsjeler. Det er noe av årsaken til at jeg ønsker å være med. Det handler både om å bidra selv og å lære av andre. Jeg opplever allerede at jeg har møtt mange i samme situasjon som meg, med erfaringer det er viktig å ta med seg. 

— Dette med kompetanse er noe som bekymrer meg veldig. Bedrifter er ute etter samme type kompetanse. Det skaper utfordringer, blant annet for hvordan vi skal sikre at vi er en attraktiv arbeidsgiver for mennesker med den kompetansen vi trenger. I SnIT håper jeg å lære noe om hva andre gjør her. Hvordan kan vi bidra til å få folk til ikke bare å jobbe i store konsulenthus. Og en ting jeg vet er viktig er at vi må kunne tilby et kompetent miljø de kan lene seg mot. 

CIOday

Nylig dro SnIT til Amsterdam for å delta på CIOday. 

SnIT på CIOday i Amsterdam, ved tre av dem. Fra venstre Hans Ø. Haga, Noah, Julie Barkenæs i Kopinor og Anne Strand-Gjesdal, NHO.

— Det var spennende og lærerikt å høre hvilke utfordringer CIO-er fra store, europeiske virksomheter har, forteller hun.

— I tillegg er jo en slik reise en flott mulighet til å bli enda bedre kjent med andre medlemmer fra Dataforeningens IT-ledernettverk. 

Vil du vite mer om SnIT? Les om nettverket her, og ta gjerne kontakt med nettverkets leder, Asgeir Myhre om du vil utforske muligheten for å bli medlem.