Ung IT Engasjer deg som frivillig

Har du lyst til å engasjere deg som frivillig i Dataforeningen? Vi trenger frivillige til å drifte den nasjonale faggruppen Ung IT og lokale studentgrupper. Her er det plass til deg!

Dataforeningen ønsker å gi studenter en stemme i digitaliseringen av Norge. Gjennom deltakelse i våre faggrupper får du tilgang til et stort nettverk av fagpersoner fra hele bredden av norsk arbeidsliv. Som student får du en unik mulighet til å delta i, og påvirke utviklingen av faget ditt. 

I tillegg til Ung IT har vi en lang rekke faggrupper som kan være aktuelle for deg – ta en kikk på mulighetene her!   

Savner du en faggruppe innen ditt fagområde? Vi har alltid rom for flere, og du er velkommen til å ta kontakt med oss om du ønsker å bidra til å starte en ny faggruppe.   

Hvordan starte en lokal studentgruppe

Har du lyst til å starte en lokal studentgruppe på ditt studiested? Dataforeningen vil hjelpe dere med informasjon og praktisk støtte i oppstarten og på veien videre. Alle medlemmer kan ta initiativ til å opprette en ny faggruppe i Dataforeningen. Her kan du melde deg inn.

For studenter kan det være aktuelt å opprette en lokal studentgruppe på studiet eller studiestedet. Her finner du litt informasjon om hvordan du kommer i gang:  

  1. Ta kontakt med andre som deler din faglige interesse og inviterer til et oppstartsmøte. Vi kan bidra med hjelp til rekruttering dersom 1-2 personer ønsker å starte opp.   
  1. I oppstartsmøtet utformer dere det som skal være gruppens faglige fokus og etablerer et styre.  
  1. Det er ingen eksklusivitet på fagtema. Det vil si at det gjerne kan være flere faggrupper som dekker et fagtema.  
  1. Dataforeningen kan gi tilskudd til arrangementer, finne foredragsholdere, gi tekniske tilganger, m.m.  

 Ta kontakt med Anders Førde Midtbø på e-post: anders@dnd.no.  

Sammen utvikler vi den digitale fremtiden.