Paradigmeskifte i ERP: Er du ikke i skyen nå, må du stå

Småbedriftene kjøpte raskt de standardiserte skyløsningene. Nå øker presset på mellomstore og store bedrifter om å tilpasse seg leverandørenes standarder. Det gir store endringsutfordringer de nærmeste årene.

— Vi står foran et paradigmeskifte. Derfor er årets ERP-rapport den viktigste vi har laget, sier Tom Olberg. Devoteam-konsulenten står bak den årlige «ERP Systems in Norway» en imponerende og gjennomarbeidet analyse av aktørene i det norske ERP-markedet.

Les mer om ERP-rapporten her

Tom Olberg er en virkelig veteran innen Enterprise Resource Planning —  ERP, på godt norsk. Han har jobbet med det siden slutten av 80-tallet. Siden 2012 har han vært pådriver for den årlige analysen.

Aldri før har funnene varslet så store omstillinger som nå. Og det er først og fremst kundene som nå må agere.

Skvises ut i skyen

— Alle skvises ut i skyen, sier han. — Kunder som fremdeles kjører egne servere og egne løsninger vil oppdage at oppgraderinger blir mer kostbare, færre konsulenter vil ønske å jobbe med dem, og programvaren de kjører vil i løpet av de neste fem årene ikke lenger supporteres. 

Det handler om standardiserte løsninger. Skyleverandørene vil gjerne at alle skal bruke de samme grunnløsningene, så kan de heller skru av og på funksjonalitet individuelt. 

—  Fram til nå har det vært relativt lett å få gjennomslag for standardiserte løsninger i småbedriftsmarkedet, sier Tom. —  Men nå strammes skruen til for de mellomstore og store bedriftene også. 

«Løsningene blir dyrere, konsulentene færre og programvaren vil ikke lenger bli supportert.»

5-årsperspektiv ifølge Tom Olberg

Tapte muligheter

—  Så hva må en toppledere i en mellomstor, norsk virksomhet forberede seg på?

—  Tøff endringsledelse. De må forberede seg på at det i løpet av det i løpet av de neste fem årene vil bli stadig vanskeligere og mer kostbart å få support på egne, lokale løsninger. De må forberede seg på å løfte bedriften ut i skyen. Og de må vite at i skyen må de i vesentlig større grad forholde seg til standardiserte måte å få levert tjenesten på.

— Og selv om det er en standardisert løsning du har på serverrommet er det sannsynlig at noen har skrudd og tweaket den til det ugjenkjennelige, slik at den skal passe dine vaner og uvaner som kunde. Den muligheten mister du i skyen. 

— Hvis du har en leverandør som er god på din bransje og støtter din virksomhet med en vegg-til-vegg ERP-løsning slik at du ikke trenger å bekymre deg for roadmaps og utviklingsplaner, må du der ute i skyen selv finne komponentene som gjør din virksomhet unik. I praksis betyr det at roadmapping og øvrig planlegging overlates til kunden selv. 

Vill vest

—  Ser du mørke skyer i skyen?

—  Ja, for de som fortsetter å sove i timen og litt for sent ser at de trenger å gjøre endringer ser jeg veldig mørke skyer. Har du ikke gjort noe ennå vil du oppdage at det er stadig tøffere å få tak i konsulentkompetansen du trenger. Det er vill vest i dette markedet nå. Jeg vet om Microsoft-partnere som ikke gidder å svare på vanlige tilbudsforespørsler engang, men bare svarer at hvis vi kan komme å vise dere vår løsning kan dere ta den eller la det være. 

—  Og dette er bare en forsmak på det som vil komme. 

—  Hva slags konsekvenser risikerer de som har sovet i timen?

—  De risikerer å bli like utdaterte som systemene de kjører. Noe av problemet med de monolittiske systemene som kjører på serverrommet er at de ikke lar seg endre uten videre. Når forretningsvilkårene endrer seg har de ikke endringskapabilitet fordi systemene holder dem tilbake. 

«De som sover i timen risikerer å bli like utdaterte som de monolittiske systemene på serverrommet.»

ERP Directions

27. februar er Tom Olberg ordstyrer på Dataforeningens konferanse ERP Directions 2020. Ulikt de fleste arrangementer i DND-regi er det denne gangen ikke brukerne, men leverandørene som står i fokus.

—  De som står på scenen der er de toneangivende ERP-leverandørene i Norge, og de har med seg interessante kundecase, sier Tom Olberg.

Les mer og meld deg på ERP-Directions her.

Tom Olberg

Tom Olberg

Tom har arbeidet med ERP implementeringer siden slutten av 80 tallet.

I 2011 startet han opp ERP-rådgivingsselskapet HerbertNathan & Co i Norge, og har som rådgiver og konsulent ledet en rekke anskaffelsesprosjekter for norske og nordiske kunder. I tillegg har han vært kundens funksjonelle løsningsarkitekt og prosjektleder under implementeringen og sitter som kundens representant i styringsgruppen i de fleste prosjekter.

Tom har skrevet flere markedsanalyser om det norske ERP- og HR-markedet, og regnes som en av Norges ledende ERP-eksperter.

Den første ERP-rapporten skrev han som partner i HerbertNathan i 2012. —  Det første året brukte jeg 150 dagsverk på det, forteller han. — Nå har vi effektivisert og funnet rutiner som gjør at vi enklere kan lage disse rapportene for alle de tre nordiske landene.

HerbertNathan & Co ble kjøpt av Devoteam i 2016. Devoteam har fortsatt å utgi markedsanalysene som var HerbertNathan & Co sitt varemerke. Nå har Devoteam Norge i samarbeid med Den Norske Dataforeningen kopiert Devoteams danske konferansekonseptet; ERP Directions. Dataforeningen står for den tekniske og praktiske tilretteleggingen, mens Devoteam står for program og gjennomføring.