Den norske dataforeningen om revidert nasjonalbudsjett Etterlyser løft for norske virksomheter

Pressemelding: Tirsdag 14. mai ble forslag til revidert nasjonalbudsjettet lagt ut av regjeringen og DND har flere kommentarer om forslaget

Regjeringen har lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett, med store satsinger på politi og forsvar. -Det er positivt at oljepengebruken holdes på et anstendig nivå på 2.7 % uttak av fondet, og det er bra at det investeres i styrking av digital fellestjeneste gjennom Altinn. Vi skulle allikevel gjerne sett flere økte investeringer for økt konkurransekraft for norske virksomheter, sier daglig leder i Dataforeningen, Hege Svendsen.

Daglig leder i Den norske dataforeningen, Hege Svendsen

Storsatsing på forsvar og politi

Vi støtter den omfattende satsingen på forsvar, sikkerhet, beredskap og politi. Med regjeringens forslag vil Norge nå målet om å bruke 2 % av BNP på forsvarsformål innen 2024. Vi håper denne investeringen også omfatter cybersikkerhet, ettersom dette er avgjørende i en tid preget av økende digitalisering og trusler på nettet. Disse satsingene er nødvendige i en urolig periode, og vil ha positive ringvirkninger som strekker seg langt utenfor deres direkte sektorer, sier Svendsen.

Norske virksomheter og konkurransekraft

Det påpekes at norske bedrifter må styrke sin konkurransekraft, og at flere av dem ser økte innkjøpspriser som en utfordring for vekst og nye investeringer (Næringslivets økonomibarometer, 1. kvartal 2024.) Det er avgjørende for næringslivet å ha stabile rammebetingelser, og medlemmene i Dataforeningen er opptatt av å fremme reell digitalisering både i offentlig og privat sektor. Økningen i bevilgninger til Altinn er positiv, men det trengs også støtte til økt modenhet i privat sektor for å styrke konkurranseevnen.

Vi mener det er på tide med en ny strategi for SMB-er. Den forrige SMB-strategien ble lansert tilbake i 2019, og vi mener det nå er på høy tid for en ny og tydelig satsning som inkluderer hvordan små og mellomstore bedrifter kan øke sin digitale modenhet. SMB-er utgjør ryggraden i norsk næringsliv og står for omtrent 70 prosent av verdiskapingen i privat sektor. Det bør være målrettede tiltak som imøtekommer behovene til disse bedriftene. Kompetansestøtte, bistand for å øke modenhet, støtte til forsknings- og utviklingsaktiviteter, samt etablering av tverrfaglige kompetansemiljøer, er noen av de tiltakene vi håper Regjeringen vil satse videre på i statsbudsjettet for 2025.  Vi ser frem til å kunne bidra med innspill til hvordan en slik satsing kan gjennomføres i det kommende nasjonalbudsjettet, hvor betydelige initiativer kan tas, understreker Svendsen.

Omstridt ekstra arbeidsgiveravgift fjernes

Den omstridte ekstra arbeidsgiveravgiften fjernes fra 1. januar 2025, noe Dataforeningen ser som positivt. -Flere virksomheter i Norge har fått en økt og permanent kostnadsøkning i forbindelse med nylige lønnsjusteringer, i tillegg til at de må håndtere inflasjon og vanskelige markedsutsikter. Dette gjelder spesielt i enkeltnæringer som bygg og anlegg, logistikk og transport, samt restaurant og servering. Fjerning av ekstra arbeidsgiveravgift for inntekter over 850 000 vil avhjelpe noe, men vi skulle gjerne sett økte investeringer i norsk næringslivs rammebetingelser, sier Svendsen.

Økt tilsyn med datasentre

For få uker siden fremmet Regjeringen forslag til ny ekomlov, med forslag til registreringsplikt for datasentre og krav til forsvarlig sikkerhet. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet får midler i revidert nasjonalbudsjett til å følge opp denne nye registreringsplikten. – Det er bra at datasenternæringen blir regulert, og at det blir økt tilsyn med næringen. Datasenternæringen er viktig for datakraften til Norges digitalisering, sier Svendsen. 

Mer om revidert nasjonalbudsjett her.