Open Finance skaper helt nye muligheter: EU tvinger finansaktørene ut på dansegulvet

Med Open Banking har de etablerte bankaktørene fått mye å tenke på. Med Open Finance kan det bli enda høyere puls blant de finansielle institusjonene.

Har du ikke fått det med deg? Vi i Dataforeningen sier det en aller siste gang: Tirsdag 5. og onsdag 6. mars avholder vi et seminar med et program du ikke vil gå glipp av!

Det blir livelansering fra scenen på Royal Garden Hotel.
Du får både se, høre og møte betalingsformidlingens svar på Jürgen Klopp.
Madeleine Bjørnestad Røed, gründeren av Stack by me er også i Trondheim. Hun ønsker å endre på strukturene innen finansbransjen
Det blir i tillegg en innføring i Open Banking, ett av flere EU-initiativ som vil gavne forbrukerne, spesielt dem som mener banksektoren er for lite fleksibel.

Og, ikke minst, kommer Stefan Astroza, Iteras sektoransvarlig for bank & finans. Han er også daglig leder i analyseselskapet Cicero Consulting.

– Med den nye Open Finance-pakken presser EU-kommisjonen frem en ny og forsterket innovasjonsbølge, hvor de ønsker ytterligere å stimulere til økt innovasjon og konkurranse. Det viktige er at det skjer på kundenes premisser. Spørsmålet er bare om det blir samme, gamle dansen her til lands, eller om det faktisk blir annerledes nå som finansaktørene tvinges ut på dansegulvet på ny?

Stefan Astroza stiller spørsmål han selv kan komme til å besvare i Trondheim denne uken.

Her kan du kjøpe billett til Betalingskonferansen 2024

Større kraft enn Open Banking
Open Finance er en naturlig fortsettelse av Open Banking og har som formål å gi kundene tilgang til sine egne økonomiske opplysninger på en rekke tjenester og plattformer. Blant annet gjelder det apper for investeringer, pensjon, sparing og regnskapssystemer. Tilgang til persondataene vil dessuten kunne føre til en større andel skreddersydde produkter.

– Open Banking har uten tvil banet veien for Open Finance. Det som skjer nå er at EU tar tyren ved hornene og åpner opp ytterligere. Dette initiativet vil ha større kraft enn kun PSD-reisen. Med PSD3, som nå er på gang, skaper dette et skikkelig regulatorisk trykk fra EU-kommisjonen, mener han.

Betaltjenestedirektivet PSD3 skal tak i noen av utfordringene som er identifisert med PSD2, som forbrukerbeskyttelse og svindelforebygging. FIDA (Financial Data Access Regulation) vil kreve at datainnehavere deler kundedata med finansielle informasjonstjenesteleverandører (FISPs), hvis kunden gir tillatelse. (FISP-aktørene må være autoriserte av myndighetene).

Dermed blir PSD3 og FIDA utfyllende lovverk som vil bane vei for Open Finance i Europa. PSD3 vil gjøre det enklere for forbrukere å dele de personlige økonomiske dataene med tredjepartsleverandører, mens FIDA krever at datainnehavere deler kundedata med finansielle informasjonstjenesteleverandører, forutsatt at kundene tillater det. FIDA blir nøkkel for å ta den europeiske finansbransjen over i en Open Finance-verden.

Gi borgerne eierskap på egne data
– Strategien er bygget på visjonen om demokratisering og det å levere eierskapet av data tilbake til EU-borgerne. I Norge er vi jo allerede vant til gode digitale løsninger og valgfrihet, så for oss som forbrukere blir ikke endringene så store som i andre, mindre digitaliserte EU-land. Det som blir interessant er hva norske aktører, som Schibsted og Finn.no, finner på. Det gir uansett virksomheter, som er datadrevet helt inn i kjernen, muligheter til å gå inn på nye områder, sier Astroza.

Mens PSD3 altså legger til rette for at bankene må dele forbrukerdata når forbrukerne måtte ønske det, er formålet med Open Finance at frislippet til tredjepartsaktører skal gi bedre finansielle produkter, bedre rådgivning og sørge for at produktene blir mer tilgjengelige for kundene. Open Finance-pakken vil være sektorovergripende og berøre alle aktører innen finansnæringen og alle aktører som er i nærkontakt med næringen.

Utfordring for etablerte aktører
Astroza tror definitivt at de etablerte aktørene vil ta disse utfordringene på skikkelig alvor og at de vil forsøke å ligge så langt fremme som mulig i innovasjonsløpet.

Ett eksempel er Yngvar Ugland som leder DNB New TechLab, Han er ansvarlig for utforsking av nye teknologier i Norges største og eldste bank og skal også holde foredrag under konferansen i Trondheim.

– Jeg synes det blir spennende å se hva forbrukerne kommer til å velge; uansett får de mer makt til å vise hvem de setter sin lit til. Det er jo ikke usunt at noen utfordrer den sterke posisjonen til DNB og de andre etablerte virksomhetene, når konkurransen vil bli fra seriøse aktører som tilbyr enkle, gode tjenester som møter kundebehovene, sier han.

Det er første gang Stefan Astroza deltar på Dataforeningens konferanse for betalingsformidling.

– Jeg har kun hørt gode ting om konferansen fra folk som tidligere har deltatt. Særlig blir det trukket frem at dette er en konferanse der man kan bli litt klokere. Jeg gleder meg virkelig til å høre på ekspertise på andre områder innen finans hvor det finnes folk som har langt mer peiling enn jeg. Dessuten er det alltid gøy å møte bransjekolleger på nøytral grunn, det er en viktig grunn til å delta, mener han.

Her kan du kjøpe billett til Betalingskonferansen 2024 i Trondheim