Få ny kunnskap på IT-Kontraktsdagen

Dataforeningens fagstyre for IT-kontrakter inviterer til heldagsseminaret IT-kontraktsdagen 30. november på Vika Kino.

– IT-Kontraktsdagen har gjennom en årrekke vært gjennomført og bidratt til å belyse og diskutere aktuelle problemstillinger ved kontraktsinngåelse, kontraktsoppfølging og gjennomføring av IT-prosjekter, sier Nina Elise Jørgensen, konsulent i Promis og en av arrangørene av konferansen i samarbeid med Den norske Dataforening. 

Jørgensen fremhever at både innleggene og det å treffe hverandre og diskutere i pausene og under lunsjen, pekes på som nyttig fra deltagerne. Les mer om programmet på IT-Kontraktsdagen.

Nina Elise Jørgensen i Promis er en av arrangørene på IT-Kontraksdagen.

– Vi opplever gode tilbakemeldinger hvert år, og mener selv at vi i år har svært aktuelle temaer på programmet, sier hun.

Konferansen arrangeres av DNDs faggruppe IT-kontrakter i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Og det er et bredt spekter av foredragsholdere og innlegg på årets IT-Kontraktsdag som finner sted i Oslo på Vika Kino den 30. november. 

Blant annet kommer seniorrådgiver Kari Anne Støkken fra Tolletaten og forteller om etatens erfaring med bruk og implementering av PS2022 Flex. Det ville vi i Dataforeningen høre litt mer om, så vi tok en prat med Støkken.

Forbedringer for Tolletaten

Hva var de tre hovedgrunnene til at dere valgte PS2022 Flex?

-Tolletaten gjennomgår en stor og gjennomgripende utvikling i organisasjonen, og det har som følge av det vært ønske om å knytte til seg noen færre, mer strategiske og langsiktige samarbeidspartnere, som sikrer Tolletaten stabil og fleksibel tilgang til konsulenter med god fagkompetanse og kapasitet til å bistå med å utvikle, videreutvikle og forvalte Tolletatens IT-løsninger, særlig løsningene for etatens kjerneoppgaver, sier Kari Anne Støkken, seniorrådgiver i Tolletaten.

Kari Anne Støkken, seniorrådgiver i Tolletaten.

Støkken forteller at deres ønske er at leverandører kan fungere som fullverdige partnere, som bidrar til at etaten når sine mål for digital utvikling.  

-Det er også viktig for oss at leverandørene støtter Tolletaten i å bygge opp egen kompetanse og kapasitet og inngå en avtale som åpner for mulighet til å sette ut resultatansvar til leverandør.

Hvilke erfaringer har dere gjort gjennom anskaffelsen og så langt i prosessen? 

-Vi har fått gode tilbakemeldinger på valg av avtalemal, og det var god interesse for konkurransen både gjennom markedsdialog og deltakelse i konkurransen. Vi er nå midtveis i oppstarten, og erfaringene så langt er positive, men vi ser at både vi og leverandørene har måtte tenke litt nytt, sier Støkken. 

Hvorfor mener du det er viktig å få med deg IT -Kontraktsdagen 2023?

Det er en god variasjon av mange spennende og svært dagsaktuelle tema å få med seg, forklarer Støkken. 

Kunstig intelligens i kontrakter

Vi kommer heller ikke utenom snakkissen Kunstig intelligens på IT-Kontraktsdagen. Og ett av temaene er hvordan Kunstig intelligens påvirker kontrakter. Det vil Torgeir Andrew Waterhouse i Otte holde et innlegg om, og vi stilte ham noen spørsmål i forkant. 

Integreringen av kunstig intelligens (KI) i kontrakter gir flere nye problemstillinger som det er viktig å være oppmerksom på. Hva er de viktigste utfordringene og betraktningene dine, og hvilke av disse utfordringene vil du gå inn på på IT-Kontraktsdagen ?

-Er vi sikre på at vi skal bruke KI, og når vi gjør det, har det egentlig så mye å si? Delvis gjelder vel både best practise, som for eksempel å lese og vurdere en tekst før den signeres, og om regulering fortsatt gjelder, sier Waterhouse.

Bruk av KI kan reise etiske spørsmål, spesielt i forhold til personvern, diskriminering og autonomi? Hvordan skal norske bedrifter og ansatte forholde seg til etikken?

– Bedriftene  har fremdeles ansvaret for at dataene er korrekte, og det er mye regelverk som regulerer personvern og det endres ikke av at bedrifter tar i bruk KI. Det som kan endres  er risikobildet og  bruken av data – det grunnleggende – at bruken er etisk forsvarlig. Kort sagt; man publiserer ikke persondata for kundene på nettsiden – rammene for hva som er etisk riktig er de samme, det er ikke noe frislipp selv om du tar i bruk KI, sier han. 
Torgeir Andrew Waterhouse

Meld deg på her