#DNDStudio @Digitaliseringskonferansen: Fagfolket og digitaliserings­ministeren

Den norske dataforening har opprettet #DNDStudio på Digitaliseringskonferansen til Difi. I en samtale med Nikolai Astrup tilbød foreningen kompetansen i et fagnettverk med nesten 8.000 IT-folk i digitaliseringen av offentlig sektor.

Her er notatet som ble overrakt digitaliseringsminister Nikolai Astrup fra Dataforeningens Christian Torp og Nina C Mathiesen.

Følg Digitaliseringskonferansen i #DNDStudio.

Kommunal og moderniseringsdepartementet
v digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Operasjonalisering av digital strategi for offentlig sektor 

Regjeringsplattformen fastslår at arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester skal fortsette i tråd med føringene i Digital Agenda for Norge. Digitaliserings-strategien for offentlig sektor er en operativ videreføring av prinsippene fra Digital Agenda.    

Vi i Den norske dataforening, som gjerne omtaler oss som «de som gjør jobben» i digitaliseringen av Norge, applauderer at planer søkes omsatt i handling, og stiller oss også gjerne til disposisjon. Foreningen nærmer seg 8.000 medlemmer som gjennom sitt arbeid daglig omsetter strategier til konkrete teknologiske løsninger.  

DND er faktisk Norges og verdens største IT-nettverk i forhold til folketall. 

Foreningens kjerne er faggrupper som drives av IT-fagfolkene selv. Disse faggruppene opparbeider seg en uvanlig bred og dyp tverrsektoriell kompetanse, med mer enn 60 ulike faggrupper som dekker ulike aspekter rundt digitalisering.  

Se derfor dette som en invitasjon til å bruke foreningens omfattende ressurser og kompetanse i den videre operasjonaliseringen av strategien. Vi stiller gjerne opp som støttespillere i det videre arbeidet.  

Vi har tre konkrete tilbud til deg: 

  • Omsetting av digitaliseringsstrategien: At vi etablerer en fagtung testgruppe som kan gjøre en “lakmus-test” på i hvilken grad strategien er omsettelig til praktisk, operativ IT-hverdag. En slik gruppe kan bidra til å sikre gjennomførbarhet og kvalitet.  
  • Innspill til KI-strategien: Vi vil gi innspill på det som går på samfunnssikkerhet og helse i strategien. Vi har tunge fagmiljø innenfor disse bransjene, med tilgang til rike datakilder. Dette kan brukes i utformingen av strategien. Vi har konkrete ideer vi gjerne vil dele med deg. 
  • Direkte kontakt med «grasrota» som faktisk digitaliserer Norge: DND SnIT (Strategisk nettverk for IT-ledere) består av IT-toppledere fra offentlig og privat sektor. Denne referansegruppen kan være en dialogpartner i spørsmål knyttet til digitalisering i ulike bransjer. Du er invitert til SnITs nettverksmøte i september. Dato for møtet vil vi tilpasse din kalender.  

Og én ting til: I februar 2020 samles ca 800 IT-fagfolk til Software 2020 for 35. gang. Software er en bred og dyp konferanse som arrangeres av et femtitall frivillige i Den norske dataforening, og er landets store, årlige mønstring innen faget. Du er invitert til å dele dine tanker om digitalisering den 11. februar 2020.  

Med vennlig hilsen 

R. Christian Torp 
Generalsekrektær 
Den norske dataforening 

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup i samtale med Nina Chung Mathiesen og Christian Torp fra Dataforeningen.
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup i samtale med Nina Chung Mathiesen og Christian Torp fra Dataforeningen.