Har du lyst til å være med?

Les mer om NorHIT her https://event.dnd.no/norhit/