iCalendar

Faggruppen for Cloud Computing søker nye styremedlemmer

Send inn din søknad innen 3. desember 2018

6. november 2018
Cloud styretDataforeningens faggruppe for Cloud Computing søker nye styremedlemmer. Det er ønskelig med kandidater med teknologibakgrunn og en interesse for og kunnskap om bruk av skytjenester. Vi er på jakt etter deg som vil være med å lage faglig inspirerende arrangementer, har gode idéer og arbeidslyst! Kvinner og kandidater fra det offentlige oppfordres til å søke. 
 
Du kan lese mer om faggruppen og våre styremedlemmer her: https://www.dataforeningen.no/cloud-computing.160488.no.html 
 
Styrevervet innebærer:
3-4 styremøter per halvår (avholdes i Dataforeningens lokaler, p.t. fra kl. 08:30-10:00)
Deltakelse i programkomiteer for å arrangere frokost-/nettverksmøter (normalt 1-2 per halvår, med varierende arbeidsmengde avhengig av arrangement)
 
Hva får man igjen for å være med i faggruppen:
Blir kjent med og får muligheten til å jobbe med kompetente fagpersoner i ulike virksomheter på tvers av fagområder, med det til felles at alle har en særlig interesse for Cloud Computing
Får muligheten til å arrangere spennende faglige arrangementer om Cloud Computing for den norske IT-bransjen  
Får økt fag- og bransjekunnskap gjennom seminarer og nettverking
Sosialt og engasjerende arbeid i faggruppen
 
Aktuelle temaer i tiden som vi har dekket eller ønsker å dekke inkluderer f.eks.:
Nye trender i skyen (Edge Computing, AI, AdTech etc.)
GDPR i skyen
Datasentervirksomhet i Norge
Blockchain i skyperspektiv
Etc.
 
Hvis du er interessert, send en kort søknad til silje.endsjo@dataforeningen.no innen 1. desember 2018 med følgende info:
Litt om deg selv og din bakgrunn
Hvorfor du vil være med i styret i faggruppen for Cloud Computing
Hva du kan bidra med
Vi hører også gjerne fra deg om du er interessert i å bidra med å arrangere enkeltarrangementer utenom styreforpliktelsen
For å sitte i styret må en være medlem av Dataforeningen, men du er velkommen til å søke selv om du per i dag ikke er medlem
 
Hilsen
Faggruppen Cloud Computing