Faggruppen Prosess og Funksjonell Design


 


Faggruppens formål:

  • Etablere en møteplass for alle med interesse for funksjonell arkitektur
  • Vi skal bli et  anerkjent miljø som gjenkjennes som et suksesskriteria i utviklingsprosesser og bygger kompetanse på tvers av organisasjoner
  • Et fora hvor vi kan diskutere ulike metoder og dele erfaringer. Beste praksis settes sammen av et bredt erfaringsspekter.

 


Bakgrunn

Det finnes for øyeblikket ikke noe anerkjent fagmiljø med tilbud rettet spesielt mot folk som jobber i grenselandet mellom forretning og IT.