We want you! Faggruppen Skytjenester søker nye styremedlemmer

Lyst til å jobbe som frivillig sammen med flinke folk på Skytjenester- og utvide ditt nettverk? Få meningsfullt påfyll for hjerte og hjerne! Faggruppen Skytjenester søker nye, kloke hoder som vil bidra med å øke kunnskapen om skytjenester i Norge.

Faggruppen for skytjenester har som hovedformål å bidra med økt kunnskap om skytjenester for alle medlemmer av Dataforeningen, og med skytjenester i fokus tilbyr faggruppen en rekke seminarer og møtepunkter gjennom året:

 • Nettverksmøter
 • Software 2020
 • Faggruppemøter
 • Andre møteplasser på vegne av eller i regi av dataforeningen
 • Opplæringsaktiviteter

Dataforeningen er til, og skapes av, IT-profesjonelle, avanserte IT-brukere og mennesker og virksomheter som ser hvilken formidabel, samfunnsbyggende kraft teknologien har. Vi er det samlende fagmiljøet hvor utøvere og brukere av IT-fagene i Norge kan møtes på nøytral grunn for å lære av hverandre. Vårt arbeid skjer i stor grad gjennom de mange faggrupper, styringsgrupper og rådgivende organer som ildsjelene i foreningen skaper innhold og mening i.

Hvem er du?

Vi ser etter engasjerte personer som brenner for å ta i bruk skyteknologi for å skape verdi for brukere av varer og tjenester, og som ønsker å være med på å lage faglig inspirerende arrangementer og aktiviteter. Vi ser spesielt etter personer som jobber med:

 • Sky-arkitektur/ virksomhetsarkitektur 
 • Bærekraft, ESG
 • Sikkerhet i skyen
 • DevOps i skyen

Aktivt engasjement i en faggruppe i Dataforeningen innebærer frivillig innsats. Det er derfor viktig å ha både lyst og interesse for fagområdet for å påta seg styreverv.

Du kan lese mer om faggruppen og våre styremedlemmer HER

Styrevervet innebærer månedlig styremøter som avholdes i Dataforeningens lokaler på Rebel, Universitetsgata 2, Oslo eller på Teams. Arbeidsmengden er varierende, men overstiger normalt ikke mer enn et par timer i måneden utover styremøtene.

Obs: Styreverv i faggrupper krever at du er medlem i Dataforeningen. Meld deg inn her

Hva får man igjen for å være med i faggruppen:

 • Blir kjent med og får muligheten til å jobbe med kompetente fagpersoner fra ulike virksomheter
 • Ha fagansvar for kurs og seminarer innen fagområdet
 • Sosialt og engasjerende arbeid i faggruppen
 • Får økt fag- og bransjekunnskap gjennom seminarer og nettverking

Er dette noe for deg så send en kort beskrivelse av deg selv og dine erfaringer innen fagfeltet. Begrunn hvorfor du ønsker å bli styremedlem og hva du ønsker å bidra med, og send søknaden med CV til anders.midtbo@dataforeningen.no innen 15. februar, 2022.