Prisutdeling FHI vant Innsiktsprisen

18. november ble vinneren av Dataforeningens Innsiktspris for 2021 kåret. Innsiktsprisen gis til årets beste løsning med data, maskinlæring og analyse i hjertet av løsningen.

Gratulerer til FHI som tok prisen hjem for Norges første beredskapsregister Beredt C19, som på en rask måte samler data og gir oversikt og kunnskap om pandemien og hvordan befolkningen blir påvirket.

Vinnerne av Innsiktsprisen FHI med prosjektleder Anja Schou Lindman foran med diplomet. Foto Geir Kihle Hanssen

De to andre finalistene, Elhub og Storebrand, fikk samme antall stemmer og dermed delt 2. plass.

– Vi er svært stolte over å ha vunnet Innsiktsprisen 2021 for arbeidet med Beredt C19. Det er mange av våre samarbeidspartnere som har en aksje i dette og vi er svært takknemlig for den velvillighet og samarbeidsvilje alle har vist oss. Takk også til alle som har stemt på oss. Dette er en enorm inspirasjon for de mange som har stått på dag og natt for å skape nødvendig kunnskap til avgjørende beslutninger under pandemien, sier Roger Schäffer, fagdirektør digitalisering i FHI.

Anja Schou Lindman er prosjektleder for Beredt C19 hos FHI. Løsningen innebærer innsamling og oversetting av enorme mengder data for å kartlegge informasjon om pandemien, tiltakene og dens effekter på befolkningens helse, bruk av helsetjenester og helserelatert atferd.

– Dette arbeidet har vært utrolig gøy. Og det som har gjort at vi har fått en sånn enorm bra kraft er selvfølgelig at vi har en veldig bred hjemmel og et viktig oppdrag, men også at vi har et felles mål alle sammen, sa Schou Lindman til Computerworld på prisutdelingen.

Utdeling av Innsiktsprisen 2021 på Rebel Oslo. Foto Dataforeningen og Geir Kihle Hanssen

Finalistene

Finalist og vinner – Folkehelseinstituttet (FHI)

Bransje: Statlige forvaltningsorgan
Løsning: Beredt C19

Kort om løsningen: Hensikten er å hurtig fremskaffe oversikt og kunnskap om hvordan pandemien og tiltakene som er iverksatt, påvirker befolkningens helse, bruk av helsetjenester og helserelatert atferd.

Hvorfor utmerker løsningen seg: Det krever stor teknisk gjennomføringsevne å utvikle en slik omfattende løsning innenfor det umiddelbare behovet som blir gitt under en nasjonal krise. Samtidig krever dette også stor organisatorisk omstilling hos mange involverte aktører også med tanke på håndtering av personvern. Løsningen har også støttet styringen av landet under pandemien.

Finalist – Elhub

Bransje: Energi
Løsning: Datahub for kraftmarkedet

Kort om løsningen: Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part.

Hvorfor utmerker løsningen seg: Ved å standardisere og sentralisere prosesser i kraftmarkedet bringer Elhub en svært samfunnsnyttig løsning til samfunnet i form av raskere prosesser og mer gjennomsiktighet. Det er således også en viktig fasilitator for et mer effektivt kraftmarked i møte med økende strømbehov, samt nye innovasjoner for eksisterende og nye aktører.

Finalist – Storebrand

Bransje: Forsikring
Løsning: Automatisert deteksjon av svindel

Kort om løsningen: Løsningen har til hensikt å gjøre svindelhåndtering mer datadrevet, og derav redusere tiden fra en skade er meldt inn til pengene er utbetalt, samt at prosessen for å oppdage skade blir mindre personavhengig.

Hvorfor utmerker løsningen seg: Løsningen kombinerer nytenkende algoritmer med nettverksmodell for deteksjon av svindel med høy presisjon i kombinasjon med regulatoriske rammer innenfor sin bransje, og viser samtidig at den er godt integrert i hybride arbeidsprosesser der automatiseringen støtter det menneskelige vurderingsarbeidet i behandlingsprosessen.

Faggruppene bak prisen

Bak kåringen av Norges beste innsiktsløsning står programkomiteen bestående av medlemmer fra faggrupper for BI & Analytics i Oslo, Bergen og Trondheim – alle med data som arbeidsfelt til hverdags.

Følgende kriterier ble lagt til grunn i vurderingsprosessen:

  • I hvilken grad bruk av data, maskinlæring eller analyse er i hjertet av løsningen
  • I hvilken grad løsningen gir økt verdi for målgruppen(e)
  • I hvilken grad løsningen oppfyller organisasjonelle og tekniske krav
  • Grad av innovasjon

Programkomiteen ønsker å drive frem de beste finalistene til arrangementet og skape en god prosess for utvelgelse av vinner. Innsiktsprisen henger høyt, og det er programkomiteens ansvar å sørge for utmerkelsens kredibilitet og kvalitet.

Juryen

På utdelingen av Innsiktsprisen fikk både juryen og deltakere mulighet til å stemme på sin favoritt. Juryen har en viktig rolle for å sikre en faglig og upartisk vurdering av finalistene, og ble derfor vektet med 50 % av stemmene.

Juryen besto av:

Linn Nygaard,
Senior Director of Data Science, Unacast
(vinner av Innsiktsprisen 2020)

Michael Riegler,
Chief Research Scientist at SimulaMet, Oslo

Eli Haugerud,
Head of Clusters, Smart Innovation Norway

Patrick Sandahl,
Investeringsdirektør, Investinor

Kremena Tosheva,
Investment Associate, SNÖ Ventures

Kontaktpersoner
Styremedlem Magali Børsum
Styremedlem Steffen Novak Mollestad
bi-analytics@dnd.no