Signe og Irene hedret: Fikk medalje for lang og tro tjeneste

To medarbeidere i Den norske dataforening er tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Irene Andersen og Signe Iversen har jobbet mer enn henholdsvis 30 og 40 år i Den norske dataforening. Nå har de begge fått medalje for innsatsen.

Det er ikke akkurat hverdagskost at folk i IT-bransjen blir hos den samme arbeidsgiversen så lenge som disse to.

Det står stor respekt av dette, og vi gratulerer Signe og Irene med Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste.

Medaljen er et varig bevis på innsatsen deres og betydningen de har hatt for Dataforeningen. Kriteriene for medaljen er blant annet: 

  • Arbeidstakeren må ha vært i tjeneste hos samme arbeidsgiver/arbeidsgivergruppe i minst 30 år. Medaljen kan også tildeles pensjonerte arbeidstakere. Kravet om 30 års ansettelse før pensjonering må oppfylles.
  • Arbeidstakerens tjenesteforhold må hele tiden ha vært uklanderlig.

Signe begynte i Dataforeningen i 1979 (40+ år) og Irene i 1986 (30+ år).

Tusen takk til begge to for alt dere har gjort for Dataforeningen.

Irene Andersen og Signe Iversen
Irene Andersen (t.v.) og Signe Iversen