Førlansering av boken alle prosjektledere må ha

Den 27. november på NIO House i Oslo ble det arrangert førlansering av boken «Bedre ledelse og oppfølging i prosjekter. Digital transformasjon av metoder og prosesser».

I starten av lanseringen takket Kristian A. Mayer, på vegne av Den norske Dataforening, prosjektledelsesnestoren Professor emeritus Erling S. Andersen for hans lange innsats for Dataforeningen.

Andersen har hatt en betydelig rolle som leder av foreningen og som bidragsyter for mange foredrag, konferanser og nettverksmøter. Det ble også lagt vekt hans inspirerende virke for prosjektlederfaget i Norge og hans viktige innsats for kompetansebygging i IT-bransjen.

Kristian A. Mayer, Erling S. Andersen og Rune Haugen på NIO House i forbindelse med førlanseringen av boken sin.

Boken «Bedre ledelse og oppfølging i prosjekter – Digital transformasjon av metoder og prosesser», trekker veksler på solid forskning og praktisk erfaring innen organisasjons- og lederutvikling siden 60-tallet. Den inneholder praktiske eksempler fra erfarne prosjektledere og fokuserer på digital transformasjon av metoder og prosesser innen prosjektledelse.

Under lanseringen fikk deltakerne et tidlig innblikk i innholdet i boken. Boken har en metodisk tilnærming og baserer seg på X- og Y-modellen og viser hvordan forbedring av prosjektets myke verdier og forandring kan gjennomføres på team og individnivå.

Det ble også gjennomført en demo av det digitale verktøyet XYButterfly, som støtter seg på bokens modeller som vil kunne gi prosjektleder og ledelsen i virksomheter et godt verktøy for ledelse og oppfølging av de myke verdiene i prosjekter. Dette verktøyet blir spennende å følge fremover.

Hovedforfattere av boken er Professor emeritus Erling S Andersen og Rune Haugen fra Hva Nå? AS. Boken kommer både i elektronisk og papirbasert format innen påske neste år.