Hva VG-Torry lærte av Internett Fra CD-ROM til medierevolusjon

Mediebransjen var en av de første som fikk juling av digitaliseringen. Mer enn 25 år etter World Wide Web har de medieaktørene som overlevde gjenoppfunnet seg selv mange ganger. Torry Pedersen i Schibsted har vært med på hele reisen. Fra CD-ROM til medierevolusjon.

Torry Pedersen begynte i VG mens mobiler var slepbare, personsøkere fantes og Tostrup-kjelleren serverte såfremt du kunne ligge på gulvet uten å holde deg fast.

Mye har endret seg. Torry Pedersen er et ekte tidsvitne.

Han er lett å dra i gang.

Les om Torry Pedersens foredrag på Software 2020

— En gang var CD-ROM det helt store, mimrer han. — Vi lagde VG på CD-ROM på midten av 90-tallet. Så kom World Wide Web. Det var usedvanlig PC-orientert i starten, og annonsene var særdeles små. Vi solgte annonser selv i starten, før annonsenettverkene begynte å gjøre seg gjeldende.

—  I dag er annonsesalg programmatisk. Det er en stor endring, ikke minst hva gjelder anonymitet. I starten var vi alle anonyme på nettet. I dag er vi i all hovedsak identifiserbare.

Løsrevet fra distribusjon

—  I dag er det heller ikke PCen som er hovedbærer av mediekonsum, men mobilen. Men den mest fundamentale endringen er at alt medieinnhold i dag er løsrevet fra distribusjonskanaler.

—  I internetts barndom snakket man om at «content is king», men det var ikke sant. Distribusjon var kongen. Barrierene var høye i papiravisens glansdager, men også med internetts komme var det ikke gitt for hvem som helst å bli en publisist.

Torry Pedersen
Torry Pedersen ved åpningen av Nordiske mediedager i 2011. Foto: Eirik Helland Urke (CC BY-SA 2.0)

«I internetts barndom snakket man om at «content is king», men det var ikke sant. Distribusjon var kongen. »

Torry Pedersen

— Nå er barriérene revet ned, hvem som helst kan skape og distribuere innhold til hele verden. Vi kan virkelig velge det beste, hvor enn det lages, og påstanden om at «content is king» er blitt sann.

Han minner om at disruptiviteten i medieindustrien vil ramme mange andre industrier også, om de ikke er rammet allerede.

Redusert friksjon

—  Det handler fundamentalt sett om å redusere friksjon, sier han. — Og det gjelder alle bransjer, enten du skal handle mat eller betale regninger eller trenger transport. Brukergrensesnittet til de beste vil bli standarden.

—  Er det noe bra med dette?

— Vel, journalistikk er – om ikke kunst, så er det et håndverk. De som lager innhold oppdager at det er en profesjon å lage innhold som er verifiserbart og lages etter spesielle kriterier. Verdien av dette håndverket synliggjøres i stadig større grad ved at journalistikken finansieres gjennom brukerbetaling.

Mindre omsetning i dag enn for 30 år siden

Da Torry begynte i VG fantes det ikke kommersiell TV eller radio, og heller ikke noe internett. Medieindustrien levde en beskyttet tilværelse hvor potensielle konkurrenter måtte investere milliarder for å få en plass.

Det var en gylden tid hvor mediene nesten bokstavlig talt trykket penger.

— Totalomsetningen i VG i dag er lavere enn den var for 30 år siden, forteller han. — Men bunnlinja har vært noenlunde stabil de siste ti årene og omtrent i dag som for 30 år siden.

Bak de tallene gjemmer det seg en dramatisk reduksjon i antall ansatte i mediene.

Lær mer

Lær mer om den fascinerende reisen medieindustrien har vært gjennom de siste tiårene fra en som har vært med på hele reisen, og i stor grad påvirket den. Torry Pedersen er en av innlederne på Software 2020.

«Totalomsetningen i VG i dag er lavere enn den var for 30 år siden,»

Torry Pedersen

Torry Pedersen

Torry Pedersen (født 28. september 1957) er en norsk journalist og redaktør. Han jobbet i mange år i VG, og har siden 2017 vært direktør for publisistisk virksomhet i Schibsted Norge. Fra 1988 hadde ulike lederstillinger i VG, blant annet nyhetsredaktør. I 2008 tiltrådte han som administrerende direktør etter Rolv Erik Ryssdal, og i 2011 ble han leder for hele VG. I januar 2011 ble han utnevnt til eneleder for hele VG. Dermed beholdt han sin jobb som administrerende direktør, og overtok også stillingen som sjefredaktør etter Bernt Olufsen. Kilde: Wikipedia.

Torry Pedersen er en av innlederne på Software 2020.  Der skal han snakke om endringene i mediebransjen de siste tiårene i et foredrag med tittelen «Endring er det eneste konstante». Han vil dele erfaringer, men også se fremover – «for vi er langt fra ferdige».