ERP og digitalisering siden 1999: Fra digitisering til digitalisering

Bo Hjort Christensen varmer opp til den årlige ERP-dagen i juni, som i år markerer 20-årsjubileum.

— Vi har en tendens til å anta at digitalisering er et positivt begrep.  «Vi digitaliserer, ergo lykkes vi.» Men digitalisering er et verdinøytralt begrep. Det kan slå ut begge veier. Verst blir det når du tror du digitaliserer, mens du egentlig bare digitiserer.

Det er ERP-guruen Bo Hjort Christensen som varmer opp til den årlige ERP-dagen med disse refleksjonene omkring digitalisering.

—  Digitalisering går dypere enn digitisering, sier han. — Digitisering er laveste ambisjonsnivå, og handler egentlig bare om at noe som før var analogt nå er digitalt. Digitalisering restrukturerer din operative drift.

—  Så kommer digital transformasjon på toppen av det. Da er omfanget av digitalisering så betydelig i alle deler av bedriften at vi av den grunn kan si at det er en transformasjon som også ofte innebærer at det oppstår helt nye forretningsmodeller.

Fra partner til økosystem

BI-lektor Bo Hjort Christensen har fulgt ERP-markedet tett siden 80-tallet. På 90-tallet etablerte han en møteplass for kunder og leverandører av ERP-systemer. Siden da har dette blitt en årviss begivenhet med preg av å være et mini, nisjefokusert Gartner-symposium. Årets ERP-dag er den 6. juni.

Det markerer også 20-årsjubileet for dette arrangementet.

—  Har det skjedd noe i disse 20 årene?

—  Ja, definitivt. Vi har fått Software as a Service som dominerende leveransemodell; vi har fått nye integrasjonsmetoder og vi har fått bedre brukeropplevelser på alle flater. I løpet av disse 20 årene har vi gått fra «monolittisk» til «postmoderne» ERP.

«I løpet av disse 20 årene har vi gått fra ‘monolittisk’ til ‘postmoderne’ ERP. »

Bo Hjort Christensen

Bo snakker om ERP 4.0 som vokste fram etter at ERP-markedet nådde sitt  «tipping point» i 2016. Teknologien moderniseres og berikes med nye teknologier, som blokkjeder, maskinlæring og kunstig intelligens, og ikke minst internett av ting (IoT).

—  For 20 år siden valgte du et system, i dag velger du en plattform, sier han. —  Før valgte du en partner, nå velger du et økosystem.

Og de viktigste premissleverandørene i markedet er de store globale aktørene, som Amazon med sin Web Services og Microsoft med sin Azure.

—  Et ERP-system blir en «plattform» når den har et åpent og veldokumentert API som inviterer tredjepartsutviklere til å lage berikende programkomponenter, sier han. —  Det kommer klart til uttrykk når for eksempel SalesForce og Microsoft gir tilgang til både et programbibliotek av ferdig integrerte tredjepartsprodukter og en utviklingsplattform.

Den røde tråden

—  Hva er den røde tråden i år?

—  To ting. Det ene er dette med lisens- og prismodeller. Selv må jeg innrømme at jeg har vært litt naiv. Jeg tenkte at med en gang vi går i skyen blir prismodellene enkle. Men det måtte jeg bite i meg. Fortsatt er det noen som har enkle prismodeller, men det er først og fremst de små aktørene. Men med en gang du beveger deg opp i størrelse blir det betydelig mer komplisert, til de grader at det er konsulentmiljøer som lever av å optimalisere avtaler på vegne av kundene.

—  Forskjellen på lange og korte lisensavtaler er betydelig. Eksempelvis kan en kunde forelegges en avtale som binder kunden til et bestemt antall brukere over en femårs periode. Da snakker vi ikke lenger om en variabel leiekostnad, men en fastprisavtale. Du kan kjøpe deg opp med flere brukere, men ikke redusere. Fordelen er likevel at enhetsprisen blir lav.

—  Her står kunden overfor et dilemma: dynamisk leieavtale med kort tidshorisont og  høy enhetspris, eller og en mer statisk leieavtale med lang tidshorisont og lav enhetspris?

—  Konsekvensen av å velge maksimal fleksibilitet ved å inngå en såkalt «pay as you go» avtale er en uforholdsmessig høy akkumulert leiekostnad over tid. Fleksibilitet koster.

«Jeg tenkte at med en gang vi går i skyen blir prismodellene enkle. Men det måtte jeg bite i meg»

—  Det andre, fortsetter han, — er noe som er blitt underkommunisert og lite problematisert: dette med mottak av nye releaser. Nå skal det jo være som vi er blitt vant til med mobilen, at systemet bare oppdateres og vips har du en ny versjon med ny funksjonalitet. Her er det stor variasjon i hva slags rutiner for lansering ulike leverandører —  og ulike kunder — har. Målet er null nedetid, men det er ikke alltid du vil at ny funksjonalitet skal være påskrudd. Selv anbefaler jeg at kunden selv kan ta stilling til om hva som skal aktiveres når.

—  Enkelte leverandører har faste oppdateringer  med gitte intervaller. Workday kjører for eksempel halvårlige oppdateringer og to måneder i forveien kommer den nye releasen i en sandbox slik at kunden kan se og forstå hva som er nytt før det går i  «skarpt».

Vinnere og tapere

—  Det skjer store endringer i dette markedet. Hvem er vinnerne og hvem er taperne?

—  Taperne er de små aktørene. Når Microsoft og Amazon etablerer datasentraler i Norge vil det ha stor påvirkning på det offentlige markedet. Den ekte skybaserte modellen blir endelig et alternativ for disse.

— I dette markedet tar vinnerne alt, og  De norske selskapene som leverer driftstjenester blir redusert til nisjeaktører og underleverandører. Globalt vil Microsoft, Amazon, Google og Alibaba blir sterkt dominerende. På neste nivå finner vi aktører som IBM.

—  På nivåene under blir det tøft. Det vil handle om pris og volum, men også evnen til å investere brutalt i sikkerhet.

De neste 20 årene

— Når du ser tilbake på alt som har skjedd de siste 20 årene, hva tror du om de 20 neste?

—  He-he, det trenger verken du eller jeg å bekymre oss for. Og uansett, det tør jeg ikke å spå om. På en kortere femårshorisont tror jeg det vil handle om å fininnstille modellene og måtene vi anvender systemene på i dag. Bølgen må modnes, og trumfkortet som alltid vil være der er enkelhet. Hver gang noe er komplekst vil det komme noen som gjør det litt enklere.


«Hver gang noe er komplekst vil det komme noen som gjør det litt enklere»

Hva er ERP?

ERP står for Enterprise Resource Planning. Begrepet ble etablert av Gartner i 1992. Det bygger på tanken om integrerte prosesser, og at data bare registreres én gang.

Et ideelt ERP-system fremstår helhetlig og homogent overfor brukeren, og må som et minimum håndtere økonomiprosessene pluss ordre, lager, fakturering og innkjøp. Det er ingen maksimumsgrense for hva et ERP-system kan gjøre.

Bilde av Bo Hjort Christensen
Bo Hjort Christensen

ERP-dagen 2019

ERP-dagen feirer 20-årsjubileum, og BI-lektor og ERP-entusiast Bo Hjort Christensen har stått for regien i alle disse årene. Årets arrangement skjer den 6. juni i Oslo.

Les mer om ERP 2019 her.