Hvordan bli en smidig prosjektleder? Fra stiv som en stokk til smidig og smart

Du skal lede et smidig prosjekt, men føler deg langt fra smidig. Snarere stiv som en stokk. Hva kreves av deg? Skal du kaste alt du har lært om prosjektledelse i søpla? Hvordan skru innsiden av hodet om fra regneark og timetelling til mennesker og relasjoner? Mari Heibø-Bagheri vet råd.

Paal Leveraas intervjuer Mari Heibø-Bagheri

Smidig, lean, kanban og agilitet er mer enn bare ord konsulenter skremmer med i 120 piksler krigstyper i Powerpoint. I dagens arbeidsvirkelighet er det blitt en forventning. Mange av de som skal levere på disse forventningene har tradisjonell prosjektledelse i bagasjen.

Er alt de har lært blitt unyttig?

– Svaret er nyansert, men heller sterkt i retning «ja», sier Mari Heibø-Bagheri.

Læring i spagat

Smidig-bevegelsen har fått et godt rotfeste i norsk arbeidsliv, og stadig flere oppdager fordelen med å følge de fire prinsippene i smidig-manifestet.

Det smidige manifestet

  • Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy
  • Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon
  • Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger
  • Å reagere på endringer fremfor å følge en plan

Men før du går ned i spagaten bør du lære av de som allerede har strukket seg langt inn i denne formen for prosjektledelse.

Mari jobber i Accenture Interactive, hvor hun leder avdelingen for digital transformasjon. Det siste halvannet året har hun ledet et smidig prosjekt for NAV, og det har hun lært mye av. Denne lærdommen vil hun gjerne dele. Hun deler i juni, på konferansen Praktisk prosjektledelse.

Hva Mari lærte

– Hva er de tre viktigste tingene du har lært?

– Ja, hva er det? Kanskje først og fremst at det krever en omstilling av «mindset». En smidig prosjektleder er mer av en coach og mindre av en administrator. Gode relasjonelle egenskaper blir viktigere enn logistikk og prosedyrekompetanse.

– Det er også viktig at du har tydelig retning og mandat. Smidig prosjektledelse handler om å gi stor tillit til folkene dine, men det krever også at du har tillit fra ledelsen. Når det butter imot kommer du fort i en skvis mellom prosjekteiere og prosjektdeltakere. Da er det viktig å ha et klart og tydelig mandat å forholde seg til.

– Så tenker jeg at du kanskje ikke skal tilstrebe den glorifiserte hverdagen du leser og hører om fra selskap som Spotify og Google. De færreste kan ha 30.000 interesserte kandidater og velge og vrake blant de beste. De færreste har mulighet til å organisere seg i «stammer» og «laug».

— Smidig har mye bra ved seg, men i praktisk hverdag er det få, om noen, som er i stand til å ta skrittet fullt ut. Ofte står også regelverk i veien, spesielt i offentlig sektor.

Ikke noe valg

– Men helt ærlig, er det mulig for en klassisk prosjektleder å omstille seg så totalt?

– Du har strengt tatt ikke så mye valg: du må bli smidig skal du henge med i utviklingen. De tider hvor du kan sitte og «kokkelere» på bakrommet i to år og så lansere produktet er i ferd med å ebbe ut for godt. Smidigtankegangen er dessuten ikke lenger bare noe som endrer måten du driver prosjektledelse på. Hele virksomheter reorganiserer seg for å jobbe etter smidige prinsipper.

Mari Heibø-Bagheri
Mari Heibø-Bagheri

Mari på Praktisk prosjektledelse

Tradisjonelt har mye av prosjektlederrollen vært sentrert rundt planlegging, estimater, organisering og oppfølging av budsjett, fremdrift og milepæler. Manifestet for smidig programvareutvikling setter fokus på andre typer verdier og setter den tradisjonelle prosjektlederdisiplinen i skyggen.

  • Hva betyr det å verdsette «Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy»?
  • Hvordan trygge prosjekteier og andre interessenter på at investeringene er rett når teamet søker å «reagere på endringer fremfor å følge en plan»?
  • Hvordan kan du som prosjektleder hjelpe teamet ditt hjelpe teamet til å få eierskap, jobbe effektivt og skape mest mulig verdi?

 

Lær mer

Du kan lære mer om hva Mari Heibø-Bagheri har lært om smidig prosjektledelse på Praktisk prosjektledelse i juni. Les mer om konferansen her.

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] for, og originalt publisert, på Den norske dataforenings nettsider. Republisert etter […]