Fremsynt: Mer informasjon

Registrering, personvern, bruk av kallenavn: For å kunne delta i Fremsynt, må du laste ned en app og etablere en brukerkonto. Etterhvert kan du også bli spurt om noen enkle opplysninger for at vi skal kunne kommentere forskjeller mellom grupper av deltakere (f.eks. kjønn, alder, geografi). Dette vil være frivillig. Eventuelle grupperesultater blir publisert på en slik måte at enkeltpersoner ikke kan identifiseres.

Din e-post og informasjonen du oppgir blir kun benyttet for å avvikle turneringen. Ingen navn (utover «nickname») på deltakere blir offentliggjort uten at vi innhenter spesifikk tillatelse fra den enkelte.

Når du laster ned appen, registrerer deg og starter første spill, vil du få et auto-generert kallenavn (nickname). Dette henter et tilfeldig adjektiv fra en engelsk ordliste og legger til deler av din epostadresse. Vi oppfordrer alle deltakere til å erstatte dette autogenererte kallenavnet med et selvvalgt.

Når du står i spillet kan du via menyen velge et nytt kallenavn som du er fortrolig med. Det kan gjerne være ditt eget navn, men du velger fritt. Kallenavnet vil være synlig på «Ledertavlen» (10-på-topp-listen) dersom du når opp på denne.

Alle data knyttet til personer/epostadresser slettes ved avslutning av turneringen, eller når du melder deg ut.

Deltakelse og poengberegning: Etter registrering vil du månedlig motta 10 spørsmål/påstander, som du skal forutsi utfallet av. Du kan velge å stå over en eller flere måneder, og du kan svare på alle eller bare et utvalg av de spørsmålene du mottar en måned. Det er imidlertid en fordel å svare på så mange spørsmål som mulig for å kunne oppnå en høy turneringsscore. Det er ingen straff for å svare feil. Din turneringsscore vil være snittet av poeng oppnådd pr måned du har deltatt. 

Ca en uke etter at spørsmålene er distribuert lukkes muligheten for å svare. I løpet av denne uken kan du velge å justere svarene dine så mange ganger du ønsker. Ved fristens utløp blir siste avgitte svar registrert som gjeldende.

Utmelding: Du kan når som helst velge å melde deg ut av turneringen. Det skjer ved å sende en epost til fremsynt@dnd.no. Senest to måneder etter utmelding vil dine resultater bli slettet.

Utforming av spørsmål og påstander: En gruppe norske IT-ledere, som er medlemmer i Dataforeningens IT-ledernettverk SnIT, bidrar med å utforme de månedlige spørsmålsbatteriene i starten av turneringen. Vi ønsker at Dataforeningens faggrupper engasjerer seg ved å sende inn forslag til nye spørsmål. Dette forhindrer ikke videre deltakelse i turneringen. Forslag sendes pr epost til fremsynt@dnd.no.

Svarene vil komme i fremtiden: Spørsmålene er stilt slik at svar eller avklaring vil foreligge en uke til et år etter at spørsmålet er stilt. Svarene vil kunne verifiseres fra åpne, anerkjente kilder, og blir publisert på www.dnd.no).

Resultatlister, premiering: Du kan følge din egen score i appen. Denne blir oppdatert hver gang et spørsmål er avklart, og minst en gang pr måned. Her ser du hvordan du ligger an i forhold til «apekatten», ti-på-topp og i forhold til totalt antall deltakere (anonymisert). Ingen andre personlige resultater eller deltakerlister offentliggjøres.

«Heder og ære» tildeles de som er dyktige til å forutsi fremtiden. En «ti-på-topp-liste» vil være tilgjengelig i appen og på Dataforeningens nettsider (oppdateres en gang pr måned). Deltakere velger selv hvilket kallenavn som skal vises på listen.

Tidvis vil enkelte deltakere bli forespurt om å stille til intervju, relatert til tidsaktuelle saker som berøres i turneringen. Dette er frivillig. Intervjuene og relaterte innlegg/artikler vil bli publisert på www.dnd.no.

Arrangementskomite: Generalsekretæren i Dataforeningen utpeker arrangementskomité for turneringen. Denne består av 3-5 ildsjeler blant Dataforeningens medlemmer, og komiteen kan, når ønskelig, invitere inn midlertidige deltakere bl.a. for bistand med utforming av nye spørsmålsrunder. Faggrupper oppfordres til å ta ansvar for en eller flere spørsmålsrunder.

Kontakt: Ta gjerne kontakt på fremsynt@dnd.no dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang!

Lykke til!