Fremsynt – nye segmenter avklart

Av og til må vi vente litt lengre enn planlagt på avklaringene (‘fasit-svarene’) for oppgavene i Fremsynt, og pandemien har gitt oss noen ekstra utfordringer. Ca 300 deltakere har for noen uker, eller noen måneder siden lagt inn sine prediksjoner på ulike oppgaver. Flere nye segmenter er nå avklart og nedenfor finner du en kort oppdatering. Scoring er gjennomført og resultatlistene er oppdatert.

Ligger du foran eller bak ‘apekatten’?

‘Apekatten’ er en virtuell spiller som kun benytter tilfeldigheter for å predikere fremtiden (svarer på alle oppgaver ved hjelp av random-generator, terningkast, e.l.). Så langt i spillet har apekatten en snittscore på 40,88, og ligger med dette på plass nr 153.

Du kan se din egen snittscore og totalscore ved å gå inn på menyen i spillet og velge ‘Vis ledertavlen’ (‘Show leaderboard’)

En av oppgavene i mai var:
Hvor mye vil Konsumprisindeksen endre seg fra mai 2019 til mai 2020?

Korrekt svar var 1,3% ifølge SSB.

Mange Fremsynt-deltakere hadde forventet høyere vekst, og snittet var på 2,9% (segment #200505).

I januar forventet vi at årets tariffoppgjør, som normalt, ville bli gjennomført på vårparten, og spurte:
Vil det bli omfattende arbeidskonflikter i Norge, med streik eller lockout før 15. juni? (segment #200107)

Korrekt svar: Nei

40% av deltakerne i Fremsynt hadde korrekt svar. 60% hadde forventet at det ville bli konflikt(er) i vårens lønnsoppgjør. De fleste bransjer har utsatt sine oppgjør til høsten, og ‘temperaturen’ er stigende nå mot slutten av juni.

I mars handlet det bl.a. om papiravisenes stilling i mediabildet:
Stadig færre leser papiraviser i Norge.

Andelen av befolkningen, som leser papiravis på en normaldag, har vært jevnt fallende siden en topp på 84% i 1991. Siste måling fra SSB viser at den nå er på 27%. Vektet snitt av prediksjonene i Fremsynt var 26,3% (!) – så et lite snev av «Wisdom of the Crowds her!» (segment #200304)

I mai ble deltakerne bedt om å forutsi hvordan pandemien påvirker handelsbalansen med utlandet:
Norge hadde handelsunderskudd med utlandet i mai.

Vi importerte varer for mer enn vi eksporterte og fikk en negativ handelsbalanse på 1,16 mrd kr.  Dette var uventet for de fleste Fremsynt-deltakerne. Kun 18% hadde forutsett et handelsunderskudd.
Hittil i år har Norge allikevel et handelsoverskudd med utlandet på 40 mrd kr. (segment #200502)

Tidlig høsten 2019 spurte vi om forventet utvikling i lønnsforskjellen mellom kvinnelige og mannlige programvareutviklere. SSBs tall viser at menn som programmerer i snitt fortsatt tjener betydelig mer enn kvinnelige kolleger som gjør samme jobb.

I 2019 tjente menn i gjennomsnitt 7,6% mer enn kvinner.
I 2018 var forskjellen 8,0%.  

Korrekt svar var derfor at lønnsforskjellen mellom kjønnene ble redusert, men det er fortsatt slik at en gjennomsnittlig månedslønn for mannlige programvareutviklere er ca 4.600 kr høyere enn for kvinner.

46% av deltakerne i Fremsynt svarte riktig. (21% svarte at forskjellen ville forbli uendret, hvilket var nesten korrekt) (segment #190902).

Høsten 2019 var «handelskrigen» mellom USA og Kina i gang, og Huawei markerte ved å si at de var godt igang med å utvikle et eget alternativt operativsystem til iOS og Android. Spørsmålet var:
Vil «Harmony OS» fra Huawei få stor utbredelse/bli aktivt markedsført i Norge før 1. juni 2020?

Korrekt svar: Nei. Det har ikke vært aktiv markedsføring av dette operativsystemet i Norge så langt. Huaweis mål med Harmony var opprinnelig å konkurrere med Android og iOS. Hittil er utbredelsen og markedsføringen utenfor Kina svært begrenset, selv om systemet benyttes i enkelte enheter som SmartTV, smarthøyttalere og «wearables». (Prøv gjerne å få en lokal Elkjøp-selger til å forklare deg forskjellen på disse OS’ene…)
50% av deltakerne i Fremsynt svarte korrekt (segment #190906).

Sommerrunden i Fremsynt er åpen med 5 prediksjonsoppgaver frem til 20. juli. Her er snarvei til spillet