Digitaliseringen av Norge – DND gir studenter en stemme

– Det er et sterkt budskap at Dataforeningen (DND) ønsker å satse på studenter. Vi vil at studentene skal se sin verdi. At deres stemmer teller og vil lyttes til på en arena der den digitale fremtiden formes, sier David Aas Correia.

Grunnen er enkel. – Vi trenger å forstå den kommende generasjon for å utvikle gode løsninger for nåtiden og fremtiden. Da må vi sørge for at deres stemmer kommer med.

David Aas Correia

David Aas Correia (29) er utdannet samfunnsøkonom og jobber til daglig i Inmeta, der han jobber som utvikler og leder et team av konsulenter som hjelper private og offentlige virksomheter anvende sine data. Han har også ledet bærekraftarbeidet til selskapet siden høsten 2021.

Kompetansedeling bringer oss fremover

– Jeg har alltid vært opptatt av kompetansedeling og synes det blir stadig viktigere. Derfor tar jeg initiativ til fagsamlinger og felles arenaer for kompetanseutveksling, i og utenfor jobb. Jeg synes det er viktig med faglige nettverk for å invitere til samarbeid på tvers og vokse sammen. For meg ble DND det naturlige valget. Som en nøytral møteplass, der fagfolk går sammen for å utvikle kompetanse, gir DND en unik tilgang til faglig utvikling og nettverksbygging.

Faggruppen BI & Analytics var et naturlig startpunkt for Davids engasjement i DND. Her ble han raskt involvert i gruppens arbeid med å arrangere konferanser og meetups. Han ble også involvert i arbeidet med Make Data Smart og Innsiktsprisen. Interessen for å videreutvikle foreningen og tilrettelegge for faglig utvikling førte ham videre til posisjonene som styreleder i DND Sør-Øst og styremedlem i landsstyret i DND.

– Jeg holder selv kurs og foredrag på mitt fagområde og det er fint å kunne gjøre også dette i regi av DND. Her får jeg dele mitt engasjement for fag og treffe andre som deler min interesse for samarbeid og erfaringsutveksling.

Teknologikompetanse er fremtiden

– Hele næringslivet og offentlig sektor har et potensial for å samarbeide mer på tvers. Mulighetene er mange, og vi bør tenke stort. Teknologi er overalt rundt oss og blir stadig viktigere. Det er klart at kompetanse på alle nivåer er essensielt for fremtiden, og jeg synes det er avgjørende at vi hjelper hverandre på veien, sier David.

Det handler om å løfte alle i samfunnet. Teknologikompetanse kreves på stadig flere arbeids- og samfunnsområder. En viktig oppgave for DND må derfor være å skape en trygg møteplass for alle, uavhengig av kompetansenivå, slik at det finnes et tilbud for de som trenger basiskunnskaper, og på andre siden, de som vil videreutvikle sin spisskompetanse.

– I DND har vi muligheten til å skape arenaer for kompetansedeling og erfaringsutveksling, på alt fra grunnleggende til avansert nivå. Jeg tenker vi har en oppgave her.

Brobygger mellom akademia og næringslivet

– Gjennom DND får du som er student tilgang til et mangfold av folk som jobber innenfor ulike fagområder og bransjer. Felles for alle er at de har en interesse og vilje til å løse utfordringer og samarbeide for å bringe oss fremover. Det har en egen verdi at du i DND møter folk som setter faget og menneskene i sentrum.

Nettverkene i Dataforeningen gir deg praktisk forståelse og innsyn i arbeidslivet.

DND gir deg mulighet for å forstå faget ditt slik det anvendes i praksis, og hvilken kompetanse du tilegner deg på studiet som er relevant i arbeidslivet. Nettverkene i DND gir deg som student et
innsyn i det arbeidsmarkedet du skal ut i, og muligheter for å møte fremtidige arbeidsgivere.

– Ved å engasjere deg i DND får du som student en erfaring utenfor akademia, og en reell mulighet til å være med å påvirke og lære om eget fag. Det gir en praktisk og erfaringsbasert tilnærming til faget
som du ikke nødvendigvis får på studiet. Ikke minst gjør du deg selv relevant på eget fagområde.

Ung IT – studentbevegelsen i DND

– Studenter er fremtiden, og vi er opptatt av deres stemmer blir hørt. Hva er viktig for deg som student, som fremtidig arbeidstaker og som medlem av et stadig mer digitalisert samfunn? Gjennom Ung IT gir vi deg som er student reell mulighet til å påvirke, til å sende signaler til myndigheter og arbeidsgivere, og til å finne din plass i arbeidslivet. Det er en unik mulighet til å sette agendaen for fremtiden.

– Mitt engasjement i Dataforeningen har gjort meg og faget mitt mer synlig. Jeg har også mulighet til å påvirke utviklingen av teknologikompetanse i bransjen og samfunnet øvrig. Alle må med for at vi skal lykkes. Blir du med oss og bygger den digitale fremtiden?