Håndbok for faggrupper

Medlemmene av en faggruppe i Dataforeningen skal i første omgang ha det gøy, utvide sitt nettverk og dele av og øke sin egen kompetanse. Med dette som målsetning forutsetter det at det administrative og markedsføringsmessige håndteres av andre enn faggruppemedlemmene. Dataforeningens Servicekontor er enheten som tar seg av disse oppgavene.

Hva gjør Servicekontoret for faggruppene?

Servicekontoret har laget en detaljert håndbok for faggrupper, men for å gi et raskere innblikk gjengir vi de mest sentrale elementene her. Håndboken kan i sin helhet lastes ned i pdf format. Den finner du på høyre side.

Når en faggruppe har kommet opp med en eller flere gode ideer til en aktivitet er det mange aspekter som bidrar til at aktiviteten blir en suksess. Det aller viktigste er kvaliteten på innholdet, tema og foredragsholdere. Men selv om alt dette er på plass blir det liten suksess hvis ikke man får vite om det, og der kommer Servicekontoret inn med sine ressurser og tjenester.

Markedsføring
Tjenester som markedsavdelingen leverer omhandler alt som har med markedsføringen av en aktivitet å gjøre:

 • Landingsside for aktivitet (se eksempel)
 • Legge ut program, praktisk info m.m. (se eksempel)
 • Sende ut nyhetsbrev
 • Lage og sende ut sponsorinvitasjon (se eksempel)
 • Lage web-bannere
 • Lage annonser
 • Skrive artikler


Prosjektstyring/Administrasjon
Følger faggruppen og programkomiteen fra idé til gjennomført arrangement:

 • Prosjektkonsulenten er faggruppens/programkomiteens høyre hånd og bidrar på alle områder bortsett fra det faglige innholdet
 • Lager budsjett og fremdriftsplan for arrangementet
 • Følger opp foredragsholderne etter at programkomiteen har avtalt det faglige innholdet.
 • Registrerer påmeldinger og sørger for at deltakerne får den informasjonen de trenger
 • Tar imot deltakerne på arrangementsdagen og følger opp lokaler, servering osv.
 • Sender ut evalueringsskjema i etterkant av arrangementet, publiserer dokumentasjon og gir programkomité og foredragsholdere tilbakemelding på evalueringen
 • Følger opp  eventuelle sponsorer og utstillere


Økonomi
Følger opp alle økonomiske transaksjoner:

 • Registrere alle deltakere, medlemmer og ikke-medlemmer
 • Sørger for at fakturaer blir betalt
 • Fakturerer medlemskap, deltakere, utstillere og sponsorer, og følger opp betalingene
 • Fører regnskap for alle aktiviteter, prosjekter  og faggrupper samt lager regnskapsrapporter for distriktsforeningene
 • Bestyrer fagfondet for hver enkelt faggruppe (kun Østlandet)

 

Hva forventer vi av styret i en faggruppe?

Faggruppene bidrar til kompetanseheving, -deling og belyser utfordringer og løsninger for Norges profesjonelle IT-brukere.

For at et fagområde skal være interessant må faggruppen arrangere minimum ett seminar og to medlemsmøter i løpet av et år. Slik skaper vi dynamikk og er en attraktiv tverrfaglig møteplass. 

Alle tillitsvalgte må være navngitte medlemmer i Dataforeningen.

Noen tips å tenke på:

 • Spre budskapet om en aktivitet i ditt eget nettverk
 • Skryt av at du er et aktivt medlem i en faggruppe
 • God markedsføring krever planlegging og litt tid
 • Trenger du/dere hjelp, spør!
 • Nettverket i Dataforeningen er ment til å brukes
 • Skap blest rundt et tema; delta i eller lag diskusjoner på LinkedIn
 • Det er fullt mulig å samarbeide med andre faggrupper
 • Vær case-orientert, ikke produkt- og leverandørspesifik