Benkeforslaget i Sør-Øst: Her er den juridiske vurderingen av benkeforslaget

EYs juridiske vurdering av benkeforslaget i årsmøtet i Sør-Øst er klar. Her kan du lese kort- og langversjonen.

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her.

Etter at en gruppering fremla et benkeforslag som ville medført å kaste hele styret i DND SØ på årsmøtet, ble møtet satt på pause. I mellomtiden ble EY bedt om å gjøre en juridisk betenkning på 3 spørsmål:

  1. Er det anledning til å stille med fullmakter i årsmøtet fra ikke-tilstedeværende medlemmer og bruke i avstemning på saker fremlagt i møtet?
  2. Er det anledning til å kreve avgang fra sittende styremedlemmer som ikke er på valg og be årsmøtet stemme over benkeforslag på helt nytt styre under ett?
  3. Er det anledning til å velge helt ny valgkomité uten noen kontinuitet og i strid mot kutyme?

Kortversjonen av svarene EY har gitt er:

  1. EY bekrefter at det foreligger en generell adgang til å la seg representere av en fullmektig i DND SØ, men begrenset til at hver fullmektig kun kan representere ett medlem i årsmøtet. Konklusjonen er basert på en konkret vurdering av DND SØs forhold, men er noe usikker all den tid verken vedtektene eller den alminnelige foreningsretten gir noen klare føringer.
  2. På det andre spørsmålet er konklusjonen at det ikke er anledning til å kreve avgang fra sittende styremedlemmer som ikke er på valg, og at årsmøtet etter vedtektene må nekte avstemning over benkeforslag på et helt nytt styre under ett. Denne konklusjonen er ikke beheftet med særlig tvil.
  3. På det tredje spørsmålet konkluderer EY med at verken vedtektene eller rettskildene for øvrig angir noen begrensning i årsmøtets kompetanse knyttet til hvordan valgkomitéen for neste periode velges. Årsmøtet har anledning til å velge en helt ny valgkomité, såfremt innkallingen til årsmøtet angir valg av valgkomité-medlemmer som et punkt på dagsorden. Denne konklusjonen er ikke beheftet med særlig tvil.

(Våre uthevinger.)

Den lange versjonen kan du lese i vedlagte dokument.

(Om det ikke fungerer å klikke på bildet, bruk denne linken.)

Se også