Innsiktsprisen 2023 Her er juryen som årets finalister til Innsiktsprisen skal overbevise

Innsiktsprisen 2023 går til den virksomheten som har den beste løsning med bruk av data, maskinlæring og analyse. Her er juryen finalistene må overbevise på Innsiktsprisen.

Innsiktsprisen 2023 nærmer seg med stormskritt. Prisen kårer den beste innsiktløsning – med data, maskinlæring eller analyse. Årets finalister skal fremvise sin løsning på selve arrangementet til Innsiktsprisen og ikke minst komme gjennom juryens nåløye. 

Vil du komme på årets utdelingen av årets Innsiktspris ?

En av dem som sitter i årets jury er Marthe Moengen, Managing Data Analyst i Soprasteria.

Hva er det du spesielt ser etter når det skal kåres en vinner til Innsiktsprisen?

– I jakten på en verdig vinner til Innsiktsprisen, søker jeg etter en modig kandidat som våger å være fremoverlent og utnytte mulighetsrommet i en verden som endrer seg raskt med stadige teknologiske nyvinninger, sier Moengen.

Data som forbedrer og effektiviserer
Moengen trekker også frem verdien av data som et verktøy.

–  Jeg vektlegger også evnen til å erkjenne verdien data kan ha som et kraftig verktøy for forbedring og effektivisering. Det handler ikke bare om å hente ut innsikten, men også å utnytte denne innsikten gjennom konkret handling, sier hun. 

Målestokk for innovasjon og utvikling

En annen av juryens medlemmer, Winfried Etzel, Manager Data Governance & Architecture i Aker BP ASA, fremhever betydningen Innsiktsprisen har fått innenfor fagfeltet, og ser frem til Innsiktsprisen som et møtepunkt og en arena for Data, AI og Analytics i Norge.

– Innsiktsprisen har begynt å etablere seg som en målestokk for innovasjon og utvikling innenfor Data og AI fagfeltet, og er en pekepinn på det enorme potensialet norske organisasjoner har, eller er i ferd med å skape. En slik arena for å vise frem akkurat dette er enormt viktig for selvforståelsen i det norske fagmiljøet og utover. 

Winifred Etzel, Manager Data Governance & Architecture i Aker BP ASA

Hva er viktig for deg som jurymedlem for Innsiktsprisen? 

– Ved å representere DAMA Norge, er det viktig at jeg representerer helheten av vår faggruppe, samt det samlede fokus på Data Management som grunnstein i arbeidet finalistene har gjort. DAMA bygger på et rammeverk (DMBoK) som består av 14 kjerneområder, som danner fundamentet for mye av det arbeidet vi ser. Det mest fremtidsrettede, innovative og nyskapende kan kun gi avkastning og verdi over tid ved å stå stødig på et godt fundament. Her ligger DAMA Norge sitt fokus i vurderingen, sier han.

Utvelgelsen av finalister

Utvelgelsen av finalister vektlegger løsningen fremfor selskapet. Vurderingen baseres på søknadstekster, intervjuer og demoer, med fire hovedkriterier:

Bruk av data, maskinlæring eller analyse i hjerte av løsningen
Økt verdi for målgruppen(e)
Oppfyllelse av organisasjonelle og tekniske krav
Grad av innovasjon

Det blir en unik mulighet for deltakere å få et innblikk i hvordan data, maskinlæring eller analyse blir anvendt i finalistenes selskaper. 

På utdelingen av Innsiktsprisen vil både juryen og deltakere få mulighet til å stemme på hvilken løsning som fortjener å vinne. Juryen har en viktig rolle for å sikre en faglig og upartisk vurdering av finalistkandidatene.

Juryen er satt sammen av representanter som dekker følgende områder:

Tidligere vinnere av Innsiktsprisen
Akademia
Samfunnsliv, interesseorganisasjoner og politikereindustri og Næringsliv


Her er årets jury:

Mer informasjon:

Følgende faggrupper står bak Innsiktsprisen:
Faggruppen BI & Analytics, Oslo. Bli gjerne med for å utvide ditt nettverk og få mer kunnskap.