Hildegunns heistur fra hullkort til chatbot

EDB-ingeniøren Hildegunn Holba (68) var for 48 år siden en racer med hullkort. Nå er AI-treneren snart klar for en gründertilværelse. Hun har ett klart og tydelig råd for å holde seg oppdatert innen IT-bransjen.

Faksimile fra nettsiden Kidstoo.no utviklet av Hildegunn Holba.

– Det aller meste kan læres. Og det viktigste er å ikke å være redd for for å spørre kolleger om råd, sier dataingeniør og seniorrådgiver, Hildegunn Holba (68), i Vestland fylkeskommune.

Hun startet karrieren med både hullkort og programmeringsspråket Cobol i 1976. I dag arbeider den snart pensjonerte AI-treneren med å gi best mulig svar til brukerne av en chatbot.

– Jeg jobber faktisk best sammen med helt nyutdannede. De kommer ofte ut i arbeidslivet og tror de er verdensmestere. Da vil jeg raskt ha faglige diskusjoner med dem, og noen ganger sette dem litt på plass – kun for læringens del. Raskt finner vi ut at vi har gjensidig utbytte av hverandres kunnskap, enten det gjelder testing, dokumentasjon,  eller viktigheten av back-up, sier den engasjerte rådgiveren.

Seniorrådgiver Hildegunn Holba er snart pensjonist og leser alltid Dataforeningens nyhetsbrev og holder seg faglig oppdatert innen kurs og konferanser.

Oppskriften ligger i å dele kunnskap, mener hun.

– Når du deler kunnskap med andre, tilegner du deg mer kunnskap og viktig påfyll. Dermed kan du ende opp med at nye og spennende oppgaver står i kø. Det er i hvert fall min erfaring, sier hun. 

Hold deg oppdatert gjennom kursing
Holba har en lang og imponerende cv og har både jobbet som konsulent i det private, og med systemer i det offentlige. Hele tiden har hun hatt fokus på å utvikle seg i takt med faget.

Trenger du faglig oppdatering? Sjekk ut Dataforeningens kommende arrangementer.

– Jeg har tatt ekstremt mange kurs opp gjennom årene og jeg leser alltid nyhetsbrevene til DND. Jeg har deltatt på konferanser i Dataforeningen og jeg har vært medlem gjennom jobben i mange år. Kurs i kombinasjon med etterutdanning på universitetet, og et eget ønske om videreutvikling, har gjort sitt til at jeg i dag jobber med kunstig intelligens, sier den spreke og smarte 68-åringen.

Den norske Dataforening har ulike faggrupper, blant annet for dem som er spesielt interesserte i kunstig intelligens. Meld deg på på her.

I fylkeskommunen jobber Holba i team med andre kollegaer for å gi best mulig svar til innbyggerne i chatboten “Ask”, via fylkets hjemmeside. 

Chatbots og vern for barn og unge

– Vi jobber også med en intern chatbot som svarer på spørsmål fra ansatte. Jeg har ansvar for elever i videregående skole som har IT-relaterte spørsmål, sier hun. 

Holba er svært interessert i hvilke samfunnsproblemer KI kan bidra med til å løse. Og hun er spesielt opptatt av hvordan KI kan brukes til å forhindre overgrep mot barn

Temaet ble aktuelt for henne under Bjugn-saken på begynnelsen av 90-tallet. Og under pandemien ble engasjementet konkretisert gjennom malekurs og en egen nettside rettet mot barn og unge som trenger informasjon. 

– Jeg startet på et malekurs og endte opp med å male bilder som speilet sårbare barn. Ideen til å lage nettsiden Kidstoo.no oppstod etter at jeg fikk i oppgave å lede et prosjekt i samarbeid med en helsesykepleier og chatbot-teamet. Prosjektet skulle finne svar på spørsmål som ungdommer har om seksuelle overgrep. Da oppdaget jeg raskt hvor mye informasjon som allerede ligger på internett, men det ligger spredt og er ofte vanskelig å finne frem i. På nettsiden Kidstoo.no er informasjonen samlet og strukturert. 

Hjelpesidene er rettet mot de forskjellige gruppene som blir berørt ved seksuelle overgrep, og lærere har brukt sidene i undervisning og hun er i dialog om samarbeid med Stine Sofie Stiftelsen.

– Når vi jobber med chatbotene, går vi gjennom samtalene på chatboten i ettertid, retter opp feil og legger til nye svar ved behov. Vi har en stor synonym-ordbok i hver av chatbotene. Disse må vi også videreutvikle ved å legge inn nye hovedord, nye synonymer, og eventuelt flytte rundt på synonymer.

Etter nær 50 år i tech-gamet skal Holba snart inn i en ny tilværelse. Som pensjonist. Men hun har allerede meldt seg på et etablererkurs, og ser for seg å ta Kidstoo et skritt videre. Foreløpig vet hun ikke om det blir en stiftelse eller et slags selskap, men én ting er sikkert. Hun tar IT-kunnskapen med seg videre for å jobbe for sin hjertesak.