Ny faggruppe: HR og teknologi går hånd i hånd

Er du opptatt av mennesker og teknologi? Kan hende vår nye faggruppe for HR-teknologi er en perfekt match for deg.

Nå starter den norske dataforening opp en egen faggruppe for folk som arbeider i grensesnittet mellom HR og teknologi på arbeidsplassen. – Det er det et stort behov for, i følge Paal Leveraas, interim leder i Dataforeningen.

Hvorfor vil DND opprette en egen faggruppe for HR og teknologi?

– Spør du en person i HR hvorfor de jobber med akkurat HR vil mange svare at det er fordi «jeg liker å jobbe med mennesker». Svært få vil svare at de er der fordi de liker å jobbe med big data, kunstig intelligens, algoritmer, statistikk og analyse. Men du skal ikke ha jobbet lenge i HR før du forstår at jobben først og fremst handler om data: data om lønn, sykefravær, pensjon, data om 222 søkere til de tre utlyste stillingene. HR drukner i administrative oppgaver, og det går utover tiden som er tilgjengelig til å gjøre de virkelig meningsfulle tingene: HR-strategier, talentutvikling, kulturutvikling, og annet som handler om å bidra til å bringe virksomheten videre, sier Leveraas.

Mye av svaret på disse utfordringene kan teknologien gi, og fremoverlente HR-ledere har forstått at de trenger å omfavne muligheten teknologien gir. Men HR-teknologi er et komplisert og ekstremt uoversiktlig område som tangerer innom alt fra personalsystemer til virksomhetsarkitektur. 

Dataforeningens faggrupper settes sammen av ildsjeler fra ulike virksomheter, offentlig eller privat, som er opptatt av et spesifikt teknologiområde. Verdien av å tilhøre en faggruppe oppleves først og fremst i form av et faglig interessefellesskap, hvor man kan lære av hverandre og lære sammen. 

Paal Leveraas (foto: Thomas Fasteng)

Hvem er målgruppen for denne faggruppen? Hva skal faggruppen jobbe for og mot?

-Faggrupper er svært autonome og velger i stor grad selv hva de vil jobbe med. DND-medlemmenes generelle forventning er at de setter i gang aktiviteter som bidrar til å løfte kompetansen i norsk arbeidsliv og samfunnet. Hva de faktisk setter i gang vil vi oppdage og utforske i et samspill mellom fagstyret og den sentrale administrasjonen, sier han.

I Dataforeningen ledes Faggrupper av et fagstyre som velger sin egen leder.  

-Denne faggruppen opprettes på initiativ fra HR-teknologer i store, norske virksomheter, og vil dras i gang av Joakim Auflem Eriksen i Equinor, sier Leveraas.

Ser DND for seg å arrangere en egen konferanse om temaet i 2024?

-Det finnes allerede et par konferanser som behandler dette emnet, men DNDs unike perspektiv som profesjonelle brukere av teknologien tilfører en ekstra dimensjon. Igjen er det veldig opp til fagstyret hva de velger å fokusere på, men jeg ville i hvert fall absolutt deltatt på en HR-teknologisk konferanse dominert av spennende bruker-case, som få, om noen andre aktører i norsk organisasjonsliv enn et fagforum i DND har mulighet til å fasilitere, sier han. 

Et frokostmøte om HR og Teknologi er like om hjørnet. Der ser vi på HR-teknologiens trender og nyheter, og hvordan vi kan nyttiggjøre og utvikle teknologi og organisasjon i takt med utviklingen av HR-systemene vi omgir oss med.

Vi ser også på hvilke områder som har størst utvikling, samt hvor vi kan hente de største effektene av moderne systemstøtte.

Meld deg gjerne på her dersom du vil vite mer om dette spennende feltet.