IT-politisk råd Dataforeningen om Hurdalsplattformen

Vi er godt fornøyde med at data, teknologi og digitalisering har fått en fremtredende plass i den nye regjeringsplattformen.

Hurdalsplattformen peker til en aktiv stat i digitalisering av samfunn der god digital kompetanse, strategisk utnyttelse av plattformteknologier og verdiskaping gjennom datadeling er blant temaer.

«Den norske dataforening synes retningen er i tråd med foreningens faglige aktiviteter på tvers av teknologiområder der næringsliv, forvaltningen, akademia og frivilligheten møtes. Foreningens medlemmer og ildsjeler er aktive deltakere i digitaliseringsprosjekter i offentlige og private virksomheter, og kan bidra med kunnskap fra den ‘faglige grasrota’ inn mot regjeringens planlagte tiltak. Vi er godt fornøyde med at data, teknologi og digitalisering har fått en fremtredende plass i den nye regjeringsplattformen.»

Arve Føyen, leder av IT-politisk råd i Den norske dataforening

Les hele Hurdalsplattformen her