Benkeforslaget i Sør-Øst Hva er galt med dialog?

Det er vondt å være ildsjel og bli beskyldt for å sitte der for egen skyld, skriver Agnes Beathe Steen Fosse, styremedlem i det sittende styret i Sør-Øst.

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her.

Debatt er bra. Diskusjoner og sterke meninger fører som regel til utvikling. Det er positivt og flott.

Ikke engang et forsøk

Agnes Beathe Steen Fosse, ildsjel
Agnes Beathe Steen Fosse, ildsjel

Men det som har skjedd nå er bare trist og lite konstruktivt. Å mistro folk på deres intensjoner fører sjelden med seg noe positivt. Og hva bygger de påstanden på? I dette tilfellet har det ikke engang vært et forsøk på dialog.

Valgkomiteen ble kjent ved valget ved forrige årsmøte. Misnøye med det sittende styret kunne vært tatt opp med dem hele dette året. Misnøye kunne også vært tatt opp med styret, med enkeltpersoner i styret og mer. Men nei, her fremmer man et benkeforslag uten overhodet å forsøke seg på dialog.

Åpenbart om benkeforslag

Det er trist fordi det skaper et dårlig miljø og debattklima. Jeg har jobbet mye som frivillig og i frivillige organisasjoner. I de fleste organisasjoner jeg har vært medlem i er det ikke lov å bruke fullmakter på benkeforslag. Årsaken er åpenbar. Benkeforslag er bare kjent av de som fremmer dette og har gitt sin fullmakt, og ikke av alle andre.

Jeg mener saken har vist at det er behov for å endre vedtektene. De er ufullstendige. I en Dataforening burde slike møter kunne foregå elektronisk. Det er vel også nødvendig i disse corona-tider.

Min intensjon

Siden styrets intensjoner er trukket i tvil, vil jeg gjerne dele min intensjon med styrevervet. Mitt ønske med å engasjere meg i styret har vært å bidra til en positiv utvikling i Dataforeningen. Jeg ønsket å bringe inn et brukerperspektiv og visjoner om å utvikle Dataforeningen til å bli et verdinettverk på alle plattformer. De fysiske arenaene har fungert bra, men det er store potensial på den digitale arena.

Positive intensjoner

Meg bekjent har ingen i styret annet enn positive intensjoner. Styremedlemmene er ildsjeler de også. Et samlet styre har arbeidet for at vi går i retning av én juridisk enhet, og vært pådrivere for å få på plass en leder for Servicekontoret som også har kunnskap om forretningsutvikling.

Da er det vondt å være ildsjel og bli beskyldt for å sitte der for egen skyld. Det oppleves rett og slett krenkende.

La oss velge dialog

Men det blir ingen fremdrift eller positiv utvikling av bli hengende i krenket-myra. Nå er det på tide å legge dette bak seg og tenke fremover. I morgen er det valg. La oss velge dialog.

Godt valg!

Publisert 9. mars 2020, og sist oppdatert 10. mars 2020.