Hva vil du lære mer om?

Faggruppen DAMA arrangerer CDMP (Certified Data Management Professional) spesialistkurs, og vil gjerne vite hva du vil lære mer om.

DAMA Norway er opptatt av å tilby informasjon, være til inspirasjon og bidra med nyttige kurs og peke på nyttige sertifiseringer. For å gjennomføre vellykkede digitaliseringsinitiativ i en virksomhet, er det helt avgjørende at ansatte i bedriften har kompetanse på fagområder innenfor Data Management. Vi ser en økt trend og etterspørsel etter å formalisere slik kompetanse med gjennom ulike sertifiseringer.

Vi vil derfor vite hva du ville vært interessert i å lære mer om. Du kan velge mellom:

  • Data Modelling and Design
  • Metadata
  • Data Quality
  • Data Governance
  • Data Warehousing & Business Intelligence
  • Reference and Master Data
  • Management
  • Data Integration and Interoperability

Dersom du er interessert i å delta på kurs i noen av disse temaene kan du svare på denne spørreundersøkelsen hva du kunne tenkt deg å lært mer om.